Hets mot folkgrupp BrB 16 kap. 8§

2016-11-20 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Jag undrar om en T-shirt som bärs på allmän plats med texten "Kill all muslims" skulle bryta mot någon lag. Om ja, var går i så fall gränsen? Skulle t.ex. "Muslims worship a paedophile prophet" m.m. vara lagbrott?Tack på förhand,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Som utgångspunkt har vi i Sverige yttrandefrihet. Denna rättighet är grundlagsskyddat i RF 2 kap. 1§ 1 punkten. Bestämmelsen stämmer i övrigt överens med Europakonvention och EU-stadgan, vilka är överordnade rättskällor i Sverige. Denna rättighet är dock inte okränkbar, utan under vissa förutsättningar går den att inskränka genom lag. Inskränkning genom lag kan ske om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och proportionerligt mot ändamålet, se RF 2 kap. 20-21§§.

En inskränkning av yttrandefriheten hittas i BrB 16 kap. 8§ som handlar om Hets mot folkgrupp. Enligt paragrafen så kan man dömas till hets mot folkgrupp om man i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller utrycker missaktning för en folkgrupp annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Till en början ska det alltså röra sig om ett uttalande eller annat meddelande, en text på en T-shirt faller in under detta. Vidare ska meddelandet spridas. En T-shirten som bärs öppet på allmän plats bör i de flesta fall klassas som att sprida meddelandet, huvudpoängen är att mer än ett fåtal personer i en sluten krets ska nås av meddelandet. En annan förutsättning för hets mot folkgrupp är alltså att meddelandet uttrycker hot eller missaktning. Denna förutsättning är komplicerad och avgörs ofta i fall till fall, man bör alltså titta på hur Högsta Domstolen och andra instanser tidigare har dömt för att se vart gränsen sätts. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande den aktuella folkgruppen. Som exempel på rättsfall kan nämnas: NJA 1982 s. 128 där en skylt vid infarten till en campingplats, på vilken angavs att zigenare ej fick beträda campingplatsen, ansågs ge uttryck för missaktning.

De båda uttalanden du nämner skulle jag säga båda faller under hets mot folkgrupp. ”Kill all muslims” är ett grovt uttalande som mycket möjligt faller under hot. "Muslims worship a paedophile prophet” torde vara ett exempel på något nedsättande och förnedrande utan saklig natur och kan falla under missaktning.

Vart går då gränsen? Som du märker är någon bestämd gräns svår att sätta, men en tumregel kan vara att när det går utanför saklig kritik eller diskussion så faller det möjligen under hets mot folkgrupp.

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88108)