Hets mot folkgrupp?

2021-05-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej.En vän till mig på Facebook publicerade ett inlägg gällande Israel-Palestinakonflikten.En av hans facebookvänner skrev då att "Israeler är ett ont folk". Jag tog skärmdumpar av kommentaren och anmälde den sedan och Facebook tog bort den.Kommentaren tolkade jag som hets mot folkgrupp då det på Åklagarmyndighetens hemsida står att hets mot folkgrupp är "att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning."Kan jag polisanmäla hon som skrev kommentaren? Jag är själv israel och anser att kommentaren är nedsättande om mig och min familj.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Såsom du beskriver kan inlägget klassas som hets mot folkgrupp. Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken kan den som i ett uttalande eller i annat meddelande uttrycker missaktning eller hotar en folkgrupp eller en annan sådan grupp av människor dömas för hets mot folkgrupp.

För att uttalandet ska utgöra hets mot folkgrupp måste tre rekvisit vara uppfyllda:

- Uttalande eller annat meddelande: Missaktningen måste uttryckas i ett uttalande eller i något meddelande. Att i det här fallet kommentera under ett Facebook- inlägg kan klassas som ett sådant uttalande.

- Meddelande som sprids: Det är för brottet tillräckligt att meddelandet sprids på något sätt. Kriminaliseringen omfattar inte yttranden i den helt privata sfären, men att kommentera under ett inlägg på Facebook som kan ses av i vart fall de som är vänner med inläggsskaparen är sannolikt tillräckligt.

- Uttrycka missaktning: Omdömen som inte överskrider gränser för saklig kritik av folkgrupp är inte uttryck för missaktning enligt den juridiska litteraturen. Att benämna en grupp människor som onda kan däremot inte klassas som någon saklig kritik och uttrycket får därmed anses innefatta missaktning.

- Folkgrupp och annan sådan grupp: De kategorier som skyddas genom bestämmelsen är folkgrupper och andra sådana grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i personernas rastillhörighet, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Något krav på att uttrycket för missaktning direkt avser gruppens ras, hudfärg, ursprung eller uttryck finns inte. Även uttryck som indirekt anspelar på ras, hudfärg osv. faller under bestämmelsen. I det här fallet rör det sig om ett nationellt ursprung som göra tydligt i inlägget, vilket alltså skyddas enligt bestämmelsen.

Sammanfattningsvis kan uttrycket anses utgöra hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är ett brott där det inte finns någon begränsning för vem som kan anmäla brottet, vilket gör att vem som helst, inte bara den brottsutsatta, kan anmäla. Det går därmed bra för dig att anmäla brottet.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (959)
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?
2021-06-07 Vart ska man folkbokföra sig?

Alla besvarade frågor (93136)