Hets mot folkgrupp

2019-11-15 i Övriga brott
FRÅGA
Är det hets mot folkgrupp om någon skriver på sociala medier att kriminalitet beror på invandrare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är: kanske. Det beror på hur skrivelserna är utformade. Eftersom ingen sådan information finns med i din fråga måste jag utgå ifrån att denna någon (N) inte skrivit något annat än "kriminalitet beror på invandrare". Sannolikt har väl N skrivit något mer detaljrikt än så, men jag kan inte göra några antaganden. Istället tänker jag gå igenom varför just detta uttalande inte utgör hets mot folkgrupp (HMF). Det är min förhoppning att du med hjälp av detta svar ska kunna bilda dig en egen uppfattning om N:s skrivelser.

HMF regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken. HMF innebär bl.a. att i ett meddelande som sprids uttrycka missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung. Lagrummet är mer omfattande än vad jag skrivit här. Jag har bara tagit med det jag anser vara relevant för frågan. Hur som helst, om allt i den kursiverade texten är uppfyllt är det fråga om HMF. Jag ska nu gå igenom texten.

ett meddelande som sprids → Att skriva på sociala medier är ett meddelande. För att meddelandet ska anses ha spridits räcker det med att fler än ett fåtal personer nåtts av det. Låt oss ta Facebook som exempel. Om N har två vänner och ingen annan än dem kan nås av meddelandet – vilket antagligen är en statusuppdatering – är det inte HMF. I normalfallet borde spridningskravet dock vara uppfyllt.

uttrycka missaktning Alla typer av missaktning omfattas inte. Det är tillåtet att sakligt och vederhäftigt diskutera om det exempelvis föreligger kausalitet mellan invandring och brottslighet. Att bara skriva "kriminalitet beror på invandrare" är väl i och för sig inte vederhäftigt, men det når ändå inte upp till kravet på missaktning. Man måste gå lite över gränsen för att man ska anses uttrycka missaktning. Vad som går lite över gränsen får domstolen svara på i varje enskilt fall.

folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer Invandrare är inte en folkgrupp, men likväl en " en annan sådan grupp av personer". Kravet är uppfyllt.

anspelning på ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung En fristående tolkning av begreppet invandrare bör medföra att anspelningen på ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung inte är tillräckligt tydlig, eftersom invandrare bara betyder att man inte kommer från det land man invandrat till. Som mest skulle man kunna hävda att det utgör en anspelning på nationellt ursprung, men det är tveksamt. Om man istället tolkar begreppet i det sammanhang det förekommer i kan det så klart framgå vad som egentligen avses. Med det sagt krävs det så klart inte en exakt angivelse om var någon kommer ifrån för att kravet ska vara uppfyllt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (734)
2020-02-24 Varför ifrågasätter banken varifrån min handpenning kommer från?
2020-02-23 100 000 kr i undandragen skatt – grovt skattebrott?
2020-02-18 Kan ett vittne ändra sin berättelse vid domstolen?
2020-02-09 Vad kan hända vid missad mönstring?

Alla besvarade frågor (77459)