Hemvisttidskravet för svenskt medborgarskap

2019-04-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ansök om svenska medborgare men fick avslag pga. När jag lämnade min ansöka jag inte bott 4 år i Sverige, jag bott bara 3 år och 11 månader, men idag när jag fick avslag " efter 7 månader av min ansöka" bli min tid som bott i Sverige 4 och 5 månader , tycker ni det funkar om jag överklagar beslut för stt jag har bott i Sverige 4 år och 5 månader nu eller jag måste vänta 3 veckor och sen ansöka igen ?Tack
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

För att bli svensk medborgare ska du:

kunna styrka din identitet ha fyllt 18 år ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid) ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Hemvisttid

För att bli svensk medborgare ska du ha bott stadigvarande i Sverige en viss tid. I regel ska du ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem år. Med hemvist menas att du är varaktigt bosatt här och har en avsikt att stanna kvar i Sverige. Om du får räkna all tid i Sverige som hemvisttid beror på varför du bosatt dig här och vilket tillstånd du haft under tiden. Huvudregeln är att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvisttid.

Om du hade permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för bosättning redan när du reste in i Sverige, får du räkna tiden från den dag du kom hit. Annars räknas tiden från den dag du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd och fick ja. Om du först fick nej och sedan lämnade in en ny ansökan, räknas tiden från den dag du fick ja.

Resor utomlands

Om du har rest utomlands, till exempel på kortare besök eller semester har det ingen betydelse för hemvisttiden i Sverige. Men har du varit i utlandet i mer än sex veckor under ett år ska hela den tiden du varit utanför Sverige räknas av från hemvisttiden.

Om du flyttar till ett annat land och bosätter dig där bryts din hemvist. Du kan börja räkna din hemvist från den dagen du flyttar tillbaka till Sverige igen.

Olika typer av uppehållstillstånd

Om du har haft tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, till exempel uppehållstillstånd för besök, gäststudier eller au-pair, räknas inte den tiden som hemvisttid. Så kan det också vara om du arbetar på ett annat lands ambassad eller konsulat i Sverige.

Om du däremot är eller har studerat på doktorandnivå kan du i vissa fall få räkna tiden med uppehållstillstånd för studier som hemvist. Du får räkna tiden om det framgår att du har haft för avsikt att stanna i Sverige efter avslutade studier.

Kortare tid om du lever tillsammans med en svensk medborgare

Om du är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren. Det räcker inte med att ni är gifta med varandra, ni ska också bo tillsammans.

Har din partner tidigare haft ett annat medborgarskap än det svenska eller varit statslös ska han eller hon ha varit svensk medborgare i minst två år. Du ska också under din tid i Sverige anpassat dig väl i det svenska samhället. Saker vi bedömer då kan bland annat vara längden på ert äktenskap, dina kunskaper i svenska språket och din förmåga att försörja dig.

Om du är flykting

Du ska ha varit bosatt i Sverige i minst fyra år om du är flykting. För att betraktas som flykting måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting. Det räcker inte med att du valts ut inom ramen för flyktingkvoten.

Om du är statslös

Du ska ha varit bosatt i Sverige i minst fyra år.

Annan identitet

Om du har levt här i Sverige under en annan identitet än din riktiga, får du inte räkna med den tiden du har vistats i Sverige med oriktig identitet som hemvisttid.

Undantag för vissa personer

Det finns flera undantag från kravet på fem års sammanhängande hemvist i Sverige. Nedan följer ett antal exempel på vilka som kan undantas kravet:

- En utvandrad före detta svensk medborgare som återvänder till Sverige.

- En person som är anställd på ett svenskt fartyg och som är folkbokförd i Sverige.

- En person som är utsänd av ett svenskt företag för att arbeta åt företaget utomlands och som tidigare har bott i Sverige.

- En person som i utlandet är gift eller sambo med en svensk medborgare sedan minst tio år och som inte bor i sitt hemland. Personen måste ha en stark anknytning till Sverige genom att han eller hon till exempel kommer hit ofta eller ha ett starkt behov av att bli svensk medborgare.

Sammanfattningsvis kan sägas att du måste följa huvudregeln om hemvisttid som säger att du ska ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem år för att bli svensk medborgare. Om ditt fall inte faller under de ovan nämnda undantagen från kravet på fem års sammanhängande hemvist i Sverige, har Migrationsverket rätt att avslå din ansökan om svenskt medborgarskap. Då måste du vänta tills du uppfyller kravet på hemvisttid och ansöka igen om svenskt medborgarskap.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (908)
2019-09-19 Dubbelt medborgarskap - Kan jag avsäga mig mitt svenska medborgarskap?
2019-09-15 Hur visar jag att min bostad uppfyller kraven för anhöriginvandring?
2019-09-15 Hur överklagar en beslut från Migrationsverket avseende medborgarskap?
2019-09-14 Vilken inverkan har anställningsformen på bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt?

Alla besvarade frågor (72930)