Hemvist enligt Lagen om svenskt medborgarskap

2017-01-07 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan! Visst är bedömning av frågan om svenskt medborgarskap är en mer komplicerad process där hänsyn kan tas till en mängd olika faktorer, men jag har en fråga om vad gäller kravet på hemvisttid.. Jag sökte asyl november 2012 och beviljades permanent uppehållstillstånd (AF flykting 4:1) april 2013. Hemvisten skall beräknas då från den “tidpunkt A” jag sökt asyl eller den “tidpunkt B” beviljades jag flyktingstatus ? NB: Jag har inte varit gift med svensk medborgare eller rest utomlands. Tack på förhand!Hälsningar,Farida
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är alltså vilket tidpunkt begreppet hemvist i Lagen om svenskt medborgarskap syftar på. Jag begränsar därför mitt svar till att bara behandla just denna fråga, även om, som du skriver, processen innefattar många frågor. Svaret på den frågan hittar vi dels i propositionen, lagförslaget, till den lagen, samt i Migrationsöverdomstolens praxis.

I propositionen(SOU 1976:39 s 129) står att det är avgörande om den som söker medborgarskap har avsikt att stanna, och att om omständigheterna i fallet är sådana att det inte verkar som att den sökande har en sådan avsikt så kan det göra att tidpunkten beräknas från och med att man haft en sådan avsikt.

I praxis är framför allt två fall ifrån Migrationsöverdomstolen intressanta i jämförelse med ditt fall.

I fallet MIG 2007:28 anger domstolen att hemvisttiden skall räknas från tidpunkten från det att en person ansöker om tillstånd för bosättning i Sverige. En asylansökan är en sådan ansökan.

I fallet MIG 2008:17 anges att med hemvist i medborgarskapslagen avses både boende här men också en avsikt att stanna i landet stadigt. I det fallet hade en person ansökt om asyl och permanent uppehållstillstånd i Sverige. Personen fick dock bara tillfälligt uppehållstillstånd. Personen hade bott i sverige så boendet var inget probl Domstolen beslutade att avsikten att stanna hade funnits redan i och med att personen sökte asyl, och därför ansågs han ha haft sin hemvist här sedan ansökan om asyl.

I ditt fall så anger du bara att du sökt asyl, och beviljats permanent uppehållstillstånd. Baserat enbart på dessa omständigheter bedömer jag att tidpunkten bör beräknas ifrån din asylansökan. Om det kommit fram någon omständighet i ditt fall som gör att man kan anta att du inte hade en sådan avsikt att stanna vid ansökan så kan man göra en annan bedömning, men utgångspunkten är alltså att tiden för din hemvist ska räknas ifrån din asylansökan(tidpunkt A).

Hoppas du tycker dig ha fått svar på din fråga.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86905)