Hemfridsbrott och olovligt förfogande

2015-10-18 i Övriga brott
FRÅGA
Om en tidigare vän stränger sig in i mitt hem och tidigare haft nyckel utan att lämna tillbaka den frivilligt, klassas det som hemfridsbrott också?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Hemfridsbrott regleras i Brottsbalken (BrB), närmare bestämt 4 kap 6§. Hemfridsbrott innebär att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Eftersom att, så som jag uppfattar situationen, din tidigare vän trängt sig in i din bostad utan din tillåtelse så skulle alltså hemfridsbrott kunna bli aktuellt, men det är upp till domstolen att bedöma.

Jag är inte säker på att jag har förstått omständigheterna helt och hållet i det här fallet. Men oavsett om din tidigare vän hade en nyckel eller redan hade lämnat tillbaka den vid det aktuella tillfället så kan personen i fråga dömas för hemfridsbrott om den vistats i ditt hem utan din tillåtelse. En nyckel gör inte per automatik att personen har rätt att vistas i din bostad helt på egna villkor utan det kan fortfarande vara olovligen beroende på situationen.

Vidare så kan det faktum att din tidigare vän inte lämnat tillbaka nycklarna till dig när du bett om det aktualisera ytterligare ett brott, olovligt förfogande, 10 kap 4§ BrB. Olovligt förfogande kallas det när den som har egendom som ägs av någon annan i sin besittning, vidtar någon form av åtgärd som gör att egendomen frånhänds den andre. Att din tidigare vän har nycklar som ägs av dig och inte lämnar tillbaka dem på begäran skulle kunna ses som olovligt förfogande, under förutsättning att uppsåt kan fastställas.

Som jag har uppfattat situationen skulle alltså både hemfridsbrott och olaga förfogande kunna vara aktuellt, men det är i slutändan upp till domstolen att göra den bedömningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (848)
2020-10-29 Vad är skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-10-29 Är det lagligt att inneha vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS

Alla besvarade frågor (85594)