Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du fått en bekräftelse på köpet av bilen eftersom du skriver att du ”köpte bilen”. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen. Avtalet

FRÅGA
Hej! Köpte precis en bil på en bilförsäljningssida.En tryckfelsnisse har varit framme så jag köpte bilen betydligt billigare än vad den är värd. Vad har jag för rättigheter då och kan bilfirman häva köpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så har du fått en bekräftelse på köpet av bilen eftersom du skriver att du "köpte bilen".

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen.

Avtalet är bindande

Principen om pacta sunt servanda gäller, dvs. avtal ska hållas. Därmed är både du som köpare och även säljaren bundna till det som ni har avtalat om (avtalslagen 1 §)

När du får bekräftelsen på köpet så ska det anses att både köpare och säljare är överens om avtalsvillkoren, inklusive priset. Det har därmed ingen betydelse att säljaren i efterhand möjligtvis hävdar att den hade satt ett felaktigt pris när du köpte bilen.

Om det visar sig att du inte har fått någon bekräftelse på köpet så är inte priset bindande för säljaren, eftersom du som köpare och säljaren egentligen inte har kommit överens om något än.

Ifall du har fått en bekräftelse på köpet, som jag tolkar att du har fått, så har du därmed rätt att få bilen för det priset som du köpte den för och företaget som sålde bilen kan därmed inte häva köpet. Det finns dock ett undantag om det är uppenbart att priset är felaktigt.

Om det var uppenbart att priset var felaktigt

I och med att du skriver att det har varit en tryckfelsnisse framme som har inneburit att du har köpt bilen för betydligt billigare än vad den var värd, så rör det sig om en felskrivning angående priset. Företaget som sålde bilen kommer inte vara bunden av det lägre priset om det visar sig att priset på bilen var så lågt att du borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning (avtalslagen 32 §). Köparen ska alltså vara i ond tro för att säljaren inte ska vara bunden till priset.

Enligt konsumentverket så ska det alltså röra sig om uppenbara fel som gör att köparen insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning.

Något som talar för att du insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning är att du skriver att du köpte bilen för "betydligt" billigare än vad den var värd. Situationen behöver dock inte vara sådan att du insåg eller borde ha insett felprissättningen, utan du kanske märkte i efterhand att du hade fått köpa den för betydligt billigare. Den avgörande tidpunkten för om du ska anses vara i god tro är när du fick orderbekräftelsen, och det har ingen betydelse att du efter fick reda på att du köpt bilen till ett underpris.

Om det visar sig att du insåg eller borde ha insett felprissättningen så har säljaren rätt att häva köpet, du blir iså fall inte heller bunden av ett nytt avtal och det högre priset.

Ifall du och företaget inte kommer överens om att det rörde sig om en uppenbar felprissättning så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som kan pröva din tvist, se här.

Du kan även vända dig till våra jurister på Lawline juristbyrå för att få hjälp om det uppstår en tvist om uppenbarheten i felprissättningen. Du kan boka tid direkt här.

Sammanfattning

Du har rätt att få bilen till det priset som du köpte den för om du har fått en bekräftelse på köpet. Säljaren har då ingen rätt att häva köpet, eftersom avtalet är bindande för båda parter. Det krävs dock att det inte rörde sig om en uppenbar felprissättning för att priset ska vara bindande, för om du insåg eller borde insett att det var en felprissättning så kan säljaren häva köpet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?