Hej min barn är solplacerade och vi ska upp i rätten för vårdnad och boende och jag undrar kan socialan kräva att boende inte ska beslutas?

Hej min barn är solplacerade och vi ska upp i rätten för vårdnad och boende och jag undrar kan socialan kräva att boende inte ska beslutas

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så att du undrar vad socialtjänsten har för befogenheter att ställa krav i tingsrätten beträffande barnets boende.

Domstolen som dömer har en utredningsskyldighet som innebär att de har ansvar att se till att frågor rörande barn blir tillbörligt utredda (6:19 Föräldrabalken). För att ha underlag för sin dom ges socialtjänsten uppdraget att göra en så kallad "vårdnadsutredning" (6:19 3 stycket Föräldrabalken) som är en bedömning av familjesituationen och vad som kan antas vara bäst för barnet (barnets bästa finner du i 6:2a Föräldrabalken och medför ett avvägande mellan intresset av en nära och god kontakt med båda föräldrarna kontra risken att barnet far illa). Detta mynnar sedan ut i en rekommendation som ges till domstolen och är alltså inte ett krav utan en vägledning. Domstolen väljer sedan själv om de vill följa rekommendationen eller inte (6:19 4 stycket Föräldrabalken motsatsvis). Med detta sagt, så kan socialtjänsten utifrån omständigheter kanske lämna rekommendation att inte besluta om boende medan barnen är placerade men domstolen är inte bunden till denna rekommendation.

Jag hoppas att detta gav vägledning i din fråga men skulle du behöva mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”