Hej, jag ska analysera tingsrätten och hovrätten och liksom försöka hitta en skillnad mellan de. Vilken teori kan jag använda?

2019-08-27 i Domstol
FRÅGA
Hej, jag ska analysera tingsrätten och hovrätten och liksom försöka hitta en skillnad mellan de. Vilken teori kan jag använda?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att du undrar vad skillnaden mellan domstolarna tingsrätt och hovrätt är? Om jag har uppfattat frågan fel rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Jag kommer att kortfattat redogöra för skillnaderna mellan tingsrätt och hovrätt, och ge råd om vad du kan göra nu.

Tingsrätt och hovrätt

Tingsrätten är den första domstolen man kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, till exempel familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner. I brottsmål är tingsrätten alltså första instans.

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som redan har behandlats i tingsrätt. Det krävs dock ofta att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.

Mer information finns på Sveriges domstolars hemsida, länk här.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81721)