Hej! Hur ska göra för att få en förvaltare och min syster till bordet hos öfn.

FRÅGA
Hej! Hur ska göra för att få en förvaltare och min syster till bordet hos öfn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår att du vill att din syster och en förvaltare ska komma på möte hos överförmyndaren. Jag misstänker att antingen du eller din syster är missnöjd med förvaltaren och därför vill ha ett möte, är det korrekt? Jag kommer att gå igenom vad man kan göra om man är missnöjd med sin förvaltare, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad kan man göra om man har förvaltare och är missnöjd med förvaltaren?

Om man är missnöjd med sin förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren, då det är de som utövar tillsyn över förvaltares och gode mäns verksamhet, se Föräldrabalken 16 kap 1 § 1 st (här). Tillsyn utövas av överförmyndaren i kommunen där huvudmannen är folkbokförd, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 1 st (här). Finns det ingen överförmyndare i den kommunen utövas tillsyn av överförmyndaren i Stockholms kommun, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 3 st (här). Om man är missnöjd med sin gode man eller förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren med sina synpunkter. Jag drar slutsatsen att du även kan kontakta överförmyndaren och be om ett möte.

Om en förvaltare eller god man missköter sitt uppdrag kan Överförmyndarnämnden fatta beslut om att entlediga förvaltaren eller den gode mannen, se Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare) kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även dennes make/sambo och närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84391)