Finns det möjligt för en pensionär som är amerikansk medborgare att välja att bo i Sverige resten av sitt liv?

Hej Finns det möjligt för en pensionär som är AMERIKANSK MEDBORGARE att välja att bo i Sverige resten av sitt liv? Vad krävs då för att få uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga regleras primärt i Utlänningslagen (UtlL) och Begränsningslagen (BegrL). Eftersom att frågan är riktad till att permanent bosätta sig så kommer detta kräva ett uppehållstillstånd, vilket krävs för alla vistelser som är längre än 3 månader (2 kap. 5 § UtlL). För besök som är mindre än 3 månader så krävs inte uppehållstillstånd eller visum för amerikanska medborgare. 

Uppehållstillstånd kan ges på ett antal grunder. Eftersom att det gäller en pensionär som är amerikansk medborgare så blir dock inte alla grunder aktuella, t.ex. uppehållstillstånd för arbetstagare eller studenter. Det finns heller inget som skulle tyda på att uppehållstillstånd på grund av asyl skulle vara aktuellt. Den grund som troligtvis kommer vara mest aktuell är om personen kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning, detta gäller om man redan har make, barn eller sambo som redan bor i Sverige. Det krävs därmed som huvudregel att det redan finns en anknytningsperson i Sverige, dvs någon familjemedlem. Det finns dock möjlighet att få uppehållstillstånd för att inleda samboförhållande eller äktenskap med någon som är bosatt i eller har uppehållstillstånd i Sverige. Viktigt att påpeka är att det i ett sådant fall kommer ske en så kallad seriositetsprövning för att se så personerna inte enbart låtsas vara tillsammans för att möjliggöra ett uppehållstillstånd (5 kap. 3-3a § UtlL). Utöver detta så finns det även en möjlighet för andra nära anhöriga att få uppehållstillstånd på grund av anknytning. Nära anhörig är man om man ingått i samma hushåll och det funnits ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna i hemlandet (5 kap. 3a § 1 stycket 2 punkten UtlL)

Avslutningsvis så ska det nämnas att det även finns ett försörjningskrav. Personen som man åberopar anknytning till måste kunna försörja både sig själv och den som ansöker om uppehållstillstånd. Anknytningspersonen måste även ha en bostad som är av tillräcklig storlek för dem båda (5 kap. 3b § UtlL) & (9 § BegrL).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000