Hederligt levnadssätt och ansökan om svenskt medborgarskap

Hej. Jag har varit bosatt i Sverige sedan 2006 och har haft PUT sen dess också alltså uppfyller jag kravet gällande 5 åren. Jag är 20 år gammal och blev nyligen dömd för ringa narkotikabrott med 30 dagsböter som straff. Brottet begicks maj 2018 men fick inte domen förens oktober 2018. Min fråga är om detta kommer göra så jag får avslag på min ansökan om svenskt medborgarskap som jag skickade in nu i november 2018? Är det vanligt att bli nekad pga ringa narkotika?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om svenskt medborgarskap finns i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Förutsättningarna för att bli beviljad svenskt medborgarskap framgår av 11 §. I 11 § femte punkten stadgas att den ansökande ska ha haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Bestämmelsen tar både sikte på tidigare kriminalitet och om den ansökande vid tiden för ansökan är misstänkt för brott. Eftersom att Migrationsverket ska göra en individuell prövning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall är det svårt att svara på huruvida din ansökan kommer att beviljas eller avslås.

Vid situationer då den ansökande har begått brott ska det enligt lagens förarbeten ha förflutit en tid mellan brottets begående och den tid som utlänningen tas upp till svensk medborgare (karenstid). Lagens proposition har tagit fram riktlinjer utifrån brottets allvarlighetsgrad som Migrationsverket ska ta i beaktning vid bedömningen. Har den ansökande dömts till 30 dagsböter löper karenstiden på ett år efter brottets begående. Följer man riktlinjerna i lagens förarbete kan din ansökan således först tas upp i maj 2019. Observera att riktlinjerna avseende karenstiden enbart är just riktlinjer för bedömningen. En individuell prövning ska alltid göras. Detta innebär att din ansökan kan komma att tas upp både innan eller efter maj 2019.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”