HD - Högsta instans

2019-07-25 i Domstol
FRÅGA
Varför kan det vara två domskäl och domslut? varför? och är HD den slutgiltiga domen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En anledning till att det till synes kan bli två domskäl eller domslut kan vara att någon av domarna eller nämndemännen är skiljaktig eller vill göra ett tillägg för egen del. Det betyder alltså att de kanske inte håller med eller vill göra ett tillägg som de anser vara viktigt i domskälen eller domslutet. Det kan även vara så att en högre instans väljer att ta upp en delfråga i ett mål och förvisar resterande del till en annan instans. De domarna och domsluten kan vara något bökiga att läsa och förstå sig på i sitt färdiga skick.

Högsta domstolen är mycket riktigt den sista instansen som prövar ett ärende.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning.

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (379)
2019-12-12 Hur får man tag i domstolsbeslut?
2019-12-08 Tillämpas extraordinära rättsmedel i förvaltningsrätten?
2019-11-30 Skillnad mellan allmän & förvaltningsdomstol
2019-11-29 Missnöjesanmälan

Alla besvarade frågor (75543)