FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen25/09/2017

Hävning pga dröjsmål med tjänstens påbörjande

En rörmokare (enskild firma) som tagit på sig ett jobb där inga avtal varken som en offert eller annat skriftligt avtal är upprättat, inte infinner sig på avtalad tid utan skjuter upp det hela, hela tiden.

Till saken hör att han varit och tittat på jobbet och påstår sig ha beställt materialet för arbetet. Men som sagt var så händer det inget och det har nu gått minst en månad sen han var här.

Frågan är

1. Kan jag bara säga till honom att nu bryter jag samarbetet med dig (och ange orsak så klart)

2. Kan han debitera mig för det påstådda inköpet av material (han har inte uppvisat några kvitton där det framgår att materialet skulle vara ämnat för min fastighet).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga avtal är precis som skriftliga avtal bindande för avtalsparterna. Enligt dig har rörmokaren inte infunnit sig på överenskommen tid och har därmed hamnat i dröjsmål. Jag utgår ifrån att ni inte avtalat något om påföljder vid dröjsmål. I sådana fall får man vända sig till bestämmelser i lag.

Avtal om tjänster som innebär arbete på lösa saker mellan näringsidkare och konsument regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL). Jag utgår från att du anlitat rörmokaren i egenskap av konsument. Om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetets framskridande hamnar näringsidkaren i dröjsmål (24 § andra stycket KTjL). Konsumenten har då rätt att hålla inne betalningen, kräva att få tjänsten utförd eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten, häva avtalet (29 § första stycket KTjL). Att dröjsmålet är av väsentlig betydelse kan beskrivas som att själva syftet med tjänsten är förfelat på grund av dröjsmålet. Bedömningen sker utifrån konsumentens synpunkt och vilka olägenheter som uppkommit för denne.

Vid hävning förlorar näringsidkaren sin rätt till betalning för tjänsten (23 § första stycket KTjL). Det krävs dock att konsumenten meddelar näringsidkaren inom skälig tid (reklamation) att denne vill göra dessa påföljder gällande på grund av att näringsidkaren har dröjt med att påbörja tjänsten (26 § första stycket KTjL). Annars förlorar konsumenten sin rätt att häva avtalet på grund av dröjsmålet.

Sammanfattning

För att häva avtalet krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Eftersom jag inte vet alla omständigheter är det svårt att säga om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för dig. Det beror som sagt på vilka olägenheter som drabbat dig till följd av dröjsmålet. Rörmokaren har i ditt fall inte infunnit sig på avtalad tid ett flertal gånger och inte heller påbörjat arbetet efter en längre tid. Om du kräver fullgörelse av tjänsten inom en angiven ny tid bör det inte uppkomma någon tvekan om att ett fortsatt dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig. Om du vill häva avtalet ska du meddela rörmokaren det. Eftersom han inte påbörjat arbetet (och inte heller kan visa upp kvitton som tyder på att det varit ägnat för din fastighet) är du inte ersättningsskyldig.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare