Hävning av bokningsavtal

2017-11-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo bokade en lägenhet (nyproduktion) för ett år sedan, och betalade då en bokningsavgift på 25 000kr till föreningen. I kontraktet stod det preliminär inflyttning sommaren 2018, men nu har det av olika anledningar skjutits upp två gånger. För ca 1 vecka sedan tog de första spadtaget och började de byggnationerna. Ny inflyttningsperiod är nu satt till första kvartalet 2019.Pga förseningarna vill vi dra oss ur, men mäklaren säger att vi kanske inte får tillbaka bokningsavgiften då byggnationerna nu är igång. Vi har en bekant som även han bokade lägenhet i samma byggnad, och fick tillbaka sin bokningsavgift när han pratade med dem för ca två veckor sedan - dagarna innan de tog första spadtaget. Min fråga är ifall även vi har rätt att få tillbaka bokningsavgiften? Det kommer ju fortfarande bli en väsentlig försening av inflytten, spelar det då verkligen någon roll att de precis har börjat bygga när vi vill dra oss ur?Tack för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att utgå från att du tecknat ett bokningsavtal med en bostadsrättsförening. Avtalet som du tecknat innebär att du och bostadsrättsföreningen
i framtiden ska teckna ett förhandsavtal samt därefter ett upplåtelseavtal.

Om de uppgifter du lämnat är korrekta, har du enbart tecknat ett s.k. bokningsavtal med bostadsrättsföreningen. Ett bokningsavtal regleras inte i bostadsrättslagen. Detta då bokningsavtalet inte anses garantera en framtida upplåtelse av bostadsrätt, utan får ses som ett sätt att anmäla intresse till att vilja ingå ett förhandsavtal. Själva bokningsavtalet är med andra ord inget annat än ett vanligt avtal. Bostadsproducenterna använder dessa avtal för att säkra upp efterfrågan och intresset, innan en förening bildats enligt bostadsrättslagens bestämmelser.

Hade en förening existerat vid tidpunkten för ditt avtal utgår jag ifrån att ni skulle ha undertecknat ett förhandsavtal direkt. Ett förhandsavtal är bindande i det avseendet att bostadsrättsföreningen i slutändan måste upplåta en lägenhet med bostadsrätt till dig. Hade du undertecknat ett förhandsavtal med föreningen hade vi kunnat stödja oss på bostadsrättslagen som reglerar förfarandet kring dessa, se 5 kap. bostadsrättslagen.

Då det är ett bokningsavtal, så är den primära källan själva avtalet i sig. Dina skyldigheter och rättigheter regleras med andra ord i avtalet och inte i lag. Om avtalet exempelvis innebär att du ska betala en bokningsavgift bör det enligt min mening framgå vad som gäller vid en eventuell uppsägning eller vid en försening av byggnationen.

Då jag inte har avtalet tillhands, kan jag tyvärr inte göra någon bedömning huruvida du har rätt till att återfå erlagd bokningsavgift. Avtalet som sådant är det som reglerar vad som gäller mellan dig och föreningen. Då det är ett helt vanligt avtal, så är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) tillämplig, dock ser jag i dagsläget ingen bestämmelse du kan göra gällande för att på så sätt häva avtalet.

Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för dig.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

David Muera
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97608)