Hävning av köpavtal p.g.a. felaktig vara

2015-10-11 i Avtal
FRÅGA
Hej! Min son och hans mamma köpte en bagagnad moped på blocket. Enligt annons en 30 moped /klass 2. Två tidigare kvitton fanns hos säljaren där det uppgavs att det var årsmodell -08. Vid hemkomst tittar jag på den och anar oråd. Den var så pass sliten och text vid blinkers och övriga reglage helt bortnött av sol och användande antar jag. Dagen efter begär mitt försäkringsbolag årsmodell. Då tar jag ramnr och med hjälp av en återförsäljare av mopeder får vi fram att detta är en Dansk moped av årsmodell -99. Detta svar tog dessvärre en vecka att få. Enligt transportstyrelsen är den därför ej laglig att ägas och användas som svensk i Sverige. Den skall vara typad för svenska regler.Har min sons mamma rätt eller möjlighet att häva detta köp? Säljaren är inte intresserad utan hänvisar till att han köpt och sålt i god tro.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 18§ 1st köplagen är en vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Att det rörde sig om en moped av årsmodell -08 måste kunna antas ha inverkat på köpet. Under förutsättning att uppgifterna om mopeden lämnades innan köpet genomfördes är mopeden att anse som felaktig.

Det finns inget ondtrosrekvisit i detta första stycke (till skillnad från i 2 st som handlar om när uppgifterna lämnats av annan än säljaren). Detta innebär att det inte spelar någon roll huruvida säljaren var i god tro eller ej – varan är att anse som felaktig.

Enligt 37§ köplagen kan hävning bara komma ifråga när avhjälpande eller omleverans inte inte sker inom skälig tid efter reklamationen. Eftersom det rör sig om en specifik begagnad moped och ett fel som inte går att avhjälpa, finns alltså möjlighet till hävning. Enligt 39§ köplagen har köparen rätt att häva avtalet p.g.a. felaktig vara om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom/henne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som krävs för att det ska anses vara ”av väsentlig betydelse” för köparen får bedömas från fall till fall. Enligt lagförarbetena kan ett avtalsbrott generellt sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, om det berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet. Så måste vara fallet här – mopeden får ju enligt lag inte användas i Sverige. Detta måste säljaren ha insett eller i vart fall bort ha insett.

Din son och hans mamma har alltså rätt att häva köpet eftersom varan är att anse som felaktig.

Hoppas detta var till hjälp!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1365)
2020-10-25 Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?
2020-10-25 Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor

Alla besvarade frågor (85356)