Hävning av köp

2020-06-30 i Avtal
FRÅGA
Hej jag och min sambo köpte en barnvagn från butik för typ 7 månader sen, med garanti. Nu för typ 5 veckor sedan så släppte svetsarna som håller ihop vagnen. Och man kan tydligt se att svetsningen inte är bra gjort. Vi lämnar då in vagnen för reklamation i butiken hon som står i kassan tar bilder på felet samt vårt kvitto med garanti och ska då skicka det vidare till tillvärkaren. Så sa hon att hon hör av sig om 14 dagar, men de gjorde dom aldrig istället får jag höra av mig till dom. Och då har dom inte ens skickat in reklamationen och ber oss då skicka om bilder på skadan samt vårt kvitto. Vi har nu gått runt utan barnvagn i 5 veckor för vår är inte säker. Jag undrar hur går vi till väga för att häva vårt köp imed vi inte får någon hjälp. Vh victor
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan konstateras att det är konsumentköplagen (KköpL) (1990:932) som är tillämplig i detta fall. Lagen är tillämplig vid situationer där en privatperson har köpt en lös sak av en näringsidkare (KköpL 1§). Problemet i detta fall är att barnvagnen som ni har köpt har gått sönder och på grund av det så kan varan anses vara felaktig (KköpL 16 §). En reklamation av en felaktig vara ska göras inom två månader (KköpL 23 §). Jag tolkar således situationen som att varan är felaktig och att er reklamation har skett i tid.

Om varan är felaktig så har köparen rätt att kräva avhjälpning eller omleverans (KköpL 26 §). Med avhjälpning menas att varan repareras så att köparen kan använda varan igen. Det verkar som att ni har krävt avhjälpning, vilket butiken har också erbjudit. Det verkar dock som att den utlovade reparationen inte har ägt rum då den trasiga barnvagnen fortfarande fanns kvar i butiken. Avhjälpningen ska ske inom skälig tid (KköpL 28 §). För att beräkna vad som menas med skälig tid så måste man beakta flera olika omständigheter. Vid bedömningen ska man i första hand beakta köparens intresse. Att ni har varit tvungna att vara utan en barnvagn i fem veckor kan inte anses vara skäligt. Om avhjälpningen inte sker i tid har köparen rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för köparen (KköpL 29 §). I detta fall kan man enligt mig anse att fem veckor utan barnvagn är ett fel som är av väsentlig betydelse för er. Detta innebär att ni har enligt 29 § KköpL rätt att häva köpet. En annan möjlig utväg är att kräva prisavdrag om felet skulle vara av mindre betydelse (KköpL 28 §).

Sammanfattning:
Köparen har rätt att kräva avhjälpning om varan är felaktig. Om avhjälpningen inte sker inom skälig tid har köparen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88411)