Hävning av faderskapspresumtionen

2015-10-02 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag var gift med en man när mitt bsrn föddes. Mannen är inte far till barnet och han har inte heller skrivit på några papper vad gäller faderskap. Nu vill både jag och han att hand faderskap ska hävas. Hur hår vi till väga? Barnets riktiga fadern är okänd...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastställande av faderskap regleras i Föräldrabalken. Om modern är gift med en man så presumeras denne vara barnets far enligt 1 kapitlet 1 § Föräldrabalken (här). Detta kallas faderskapspresumtionen. Denna faderskapspresumtion kan dock upphävas enligt 1 kapitlet 2 § Föräldrabalken (här). Där räknas bland annat upp att mannen ej ska anses vara fader till barnet i det fall då det är utrett att modern haft samlag med någon annan än mannen under den tid då barnet är avlat. Även då det med hänsyn till barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet gör det sannolikt att det inte är mannen som är barnets far så ska rätten upphäva faderskapspresumtionen (här). I och med DNA-profilering så är det idag betydligt lättare att fastställa faderskap än tidigare. Kan du och din man bevisa att det inte är din man som är fader till barnet, och att det men hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet inte är din mans, så kan faderskapet upphävas.

I annat fall så kan din man väcka talan om hävande av faderskap enligt 3 kapitlet 1 § Föräldrabalken (här).

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85461)