Hävning av faderskap och forum

2015-06-27 i Faderskap
FRÅGA
Hej, min pappa har nu efter över 60 år fått ett DNA bevis från Rättsmedicinalverket på att han inte är far till sin son och vill nu fastställa detta i domstol. Hur ska han göra? Måste han kontakta en advokat eller kan han kontakta domstol/tingsätten direkt? Vi vet inte hur vi ska gå tillväga. Tacksam för snabbt svar pågrund av min pappas ålder (83 år). Han bor i Norrtälje, ska det göras i hans hemkommun? eller kan det göras var som helst ex i Stockholm?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När ett barn föds samtidigt som modern är gift med en man så presumeras mannen vara barnets pappa, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 1:1. Denna presumtion innehåller två delpresumtioner, nämligen dels att makarna har idkat samlag och dels att detta har resulterat i mannens faderskap. Faderskapspresumtionen kan brytas om någon av dessa delpresumtioner undanröjs.

Eftersom DNA-beviset från Rättsmedicinalverket utvisar att din pappas sons arvsanlag inte överensstämmer med din pappas så kan det hållas för visst att din pappa inte är sin sons pappa, vilket undanröjer delpresumtionen att samlaget resulterade i din pappas faderskap, och därmed faderskapspresumtionen (Föräldrabalk 1:2 första stycket, punkt 2). Eftersom din pappa vill vinna förklaring av rätten att han inte ska anses som sin sons pappa på grund av sonens arvsanlag så ska han väcka talan mot sonen angående detta (Föräldrabalk 3:1 första stycket). Denna talan får väckas vid rätten i den ort där sonen har sin hemvist (Föräldrabalk 3:3 första stycket). Om ni är osäkra på vilken domstol som är aktuell så kan ni vända er till Sveriges Domstolars sökfunktion ”Sök domstol via postnummer”. Där kan ni enkelt ange din pappas sons postnummer för att ta reda på vilken domstol ni ska vända er till. Det finns inget som hindrar din pappa från att företräda sig själv, men jag rekommenderar att han kontaktar en advokat som kan vägleda honom igenom processen, särskilt med hänsyn till din pappas ålder. Ni kan förslagsvis vända er till vår samarbetspartner Familjens Jurist via länken http://lawline.se/boka. Deras verksamhet är rikstäckande och deras jurister är högst kvalificerade angående familjerättsliga frågor.

Skulle din pappa avlida innan han hinner väcka talan mot sin son så kan du i egenskap av din pappas bröstarvinge väcka talan mot din pappas son för att häva faderskapet, under förutsättning att din pappa aldrig varaktigt har sammanbott med sonen (Föräldrabalk 3:1 andra stycket). Sammanboendets längd är inte specificerad i lagen, men det har i rättspraxis konstaterats att 18 månader inte har ansetts som varaktigt sammanboende med hänsyn till att pappan i detta fall hade vidtagit åtgärder som tydde på att han avsåg att häva faderskapet (jämför domen i NJA 2006 s. 283).

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (314)
2020-08-09 Vilka möjligheter har en man för att få sitt faderskap fastställt trots att kvinnan inte vill involvera honom i barnets liv?
2020-08-08 Fastställande av faderskap
2020-07-24 Vem kan häva bekräftat faderskap?
2020-07-11 Kan man avsäga sig sitt faderskap?

Alla besvarade frågor (82779)