Hävning av faderskap

2015-11-04 i Faderskap
FRÅGA
HejJag har efter mycket forskande fått misstankar om att min påstådda far inte är min biologiska far. Har jag någon rättighet att kräva ett faderskapstest trots att jag är över 18 år och därmed myndig?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett barn har alltid rätt att väcka talan om hävande av faderskap, oavsett ålder. Rätten finns beskriven i Föräldrabalken, 3:e kapitlet, 2:a paragrafen, som du hittar här och avser hävning av föräldraskap som uppstått genom presumtionen att mannen i äktenskapet är far till barnet. Du väcker talan vid tingsrätten i den ort där du har din hemvist.

Om din mamma och din påstådda far inte var gifta när du föddes och han fått sitt faderskap godkänt genom en skriftlig bekräftelse kan den hävas och även då har du talerätt, oavsett ålder.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll