Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv

2021-07-18 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Det är så att min fru fick reda på i tonåren att hon har en annan biologisk pappa än den hon växt upp med. Hon vet vem han är men har aldrig haft kontakt med honom. Den biologiska pappan är väl medveten om situationen då min frus mamma och den biologiska pappan hade en otrohetsaffär och min frus mamma blev gravid. Dom kom överens om att min frus mamma skulle behålla barnet men gå tillbaka till sitt förhållande med min frus styvpappa och han fick skriva under att han var far till min barnet. Nu till min fråga, har min fru rätt till arv efter sin biologiska pappa, och i så fall hur ska hon gå till väga? Måste dom göra ett faderskapstest medans den biologiska pappan är vid liv? hur går man tillväga i så fall?Den biologiska pappan har även en dotter till som han har uppfostrat. Hon känner inte till min fru vad vi vet.Tack så mycket på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

Jag tolkar det som att din fråga är att hur din fru skulle kunna ärva från sin biologiska pappa trots att det inte är hennes rättsliga pappa och om den biologiska pappans andra dotter eventuellt skulle kunna motsätta sig detta.

Ett rättsligt föräldraskap avgörande för att kunna ärva av någon som bröstarvinge

Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen, varav personer som kan anses tillhöra denna kretsen kommer få dela på arvet. För att kunna ärva från någon i rollen som bröstarvinge måste du vara arvlåtarens avkomling (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Att anses vara en fars avkomling (barn) uppnås rättsligt genom ett fastställande av faderskapet, vilket sker i samband med barnets födsel eller genom en adoption. Det rättsliga fastställandet av faderskapet vid en födsel kan ske antingen genom en faderskapspresumtion (om ett fadern är gift med modern) då man antar att maken är fadern till barnet eller en faderskapsbekräftelse (vilket sker om fadern är samboende eller annars inte bor ihop med modern) som ska bevittnas och skriftligen godkännas.

Om det visar sig att fadern som lämnat faderskapsbekräftelsen inte är far till barnet, ska rätten förklara att en sådan bekräftelse saknar verkan mot honom och därav upphör det rättsliga faderskapet (1 kap. 4 § tredje stycket FB). För att på möjlighet att upphäva en faderskapsbekräftelse måste man väcka talan i domstol, vilket vem som helst har rätt att få göra (13 kap. 2 § RB).

Att sedan fastställa vem den riktiga fadern är, görs genom att barnet väcker talan i domstol (3 kap. 5 § FB). Faderskapet kan sedan fastställas genom en genetisk undersökning om fadern ifråga som anses vara den riktiga faktiskt är det (1 kap. 5 § första stycket första punkten FB). En sådan genetisk undersökning kan påtvingas om det är nödvändigt om fadern nekar att delta frivilligt.

Det finns goda möjligheter att få ta del av den "biologiska" pappans arv, men på bekostnad av att förlora sin ställning som bröstarvinge till "styvfadern"

Om uppgifterna som klarlagts i din frågeställning är korrekta, finns det inget som hindrar från möjligheten att ta faderskapsfrågan till domstol och därmed förklara faderskapsbekräftelsen verkningslös. Barnet kan sedan väcka talan i domstol för att se till att den potentiella biologiska pappan fastställs som den rättsliga. Följden av detta är att din fru kan bli bröstarvinge till den biologiska pappan oavsett vad dennes andra dotter har för invändningar. Men, observera att hon i processen kommer gå miste om möjligheten till att ta del av arv från hennes nuvarande far då det rättsliga faderskapet upphör.

Hoppas det var svaret på din fråga !

Eles Karahalilovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95867)