Hävning av faderskap samt ansvar som vårdnadshavare

2018-01-26 i Faderskap
FRÅGA
Hej jag fått reda på att dotter min är inte min efter 3 år . Nu vill jag häva beslutet om vårdnadshavare då mitt ex ljugit om det . Hur går jag till väga. Mvh Per
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om hävande av faderskap och ansvar som vårdnadshavare regleras Föräldrabalken (FB).

Med utgångspunkt i din frågeformulering tolkar jag din fråga som att du inte längre vill vara vårdnadshavare åt dottern då du fått reda på att hon inte är ditt biologiska barn.

Ansvaret som vårdnadshavare följer som regel föräldraskapet. Är man förälder, är man som huvudregel även vårdnadshavare till barnet (FB 6:2). Skulle ditt faderskap således hävas, kommer du heller inte längre att vara vårdnadshavare.

Om du inte längre vill vara vårdnadshavare åt dottern kan du därför väcka talan i domstol om att få din faderskapsbekräftelse ogiltigförklarad (FB 1:4 3st). Talan väcker du i tingsrätten i den ort dottern har sin hemvist (FB 3:3 2st).

För att rätten genom dom ska häva ditt faderskap måste du kunna bevisa att du inte inte är barnets far. Du kan behöva genomgå ett DNA-test för att uppfylla de högt ställda beviskraven. Ytterst är det rätten som avgör vilken bevisning som krävs.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (377)
2022-01-24 Kan man förhindra att pappan blir förälder genom att skriva avtal?
2022-01-01 Ändring av faderskap
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?

Alla besvarade frågor (98676)