Hävande av faderskap

2021-07-11 i Faderskap
FRÅGA
Hej och tack för att ni finns!En fråga? har en son som är vuxen idag men av olika anledningar så misstänker jag att han inte är min son.Hur ska jag gå tillväga med detta stora frågetecken???
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du som rättslig far kan göra i en situation där du misstänker att du inte är barnets biologiska far.

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB)

Faderskap kan fastställas på olika sätt

När ett barn föds ska det fastställas ett faderskap till barnet. Beroende på omständigheterna kan en sådan fastställelse gå till på olika sätt. Huvudregeln är att en man som är gift med modern till barnet vid tidpunkten då barnet föds fastställs som barnets rättsliga far. Denna form av fastställelse ger uttryck för den så kallade faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation saknar det betydelse om mannen som är gift med barnets moder är biologisk far till barnet, han kommer oavsett att fastställas som rättslig far till barnet.

Var modern till barnet ogift vid tidpunkten för barnets födsel är faderskapspresumtionen inte tillämplig. Faderskapet måste då fastställas genom antingen faderskapsbekräftelse eller genom domstolsbeslut. Vid en faderskapsbekräftelse ska mannen skriftligen bekräfta sitt faderskap och få sin bekräftelse godkänd hos socialnämnden (1 kap. 4 § FB). Det ska kunna antas att mannen är biologisk fader till barnet för att socialnämnden ska godkänna bekräftelsen av det rättsliga faderskapet (2 kap. 1 § FB).

Om faderskapet bekräftas genom dom är det tingsrätten som ska förklara en man som rättslig far till barnet. Tingsrätten kan i en sådan situation göra en DNA-analys för att fastställa vem barnets biologiska far är. Denna man kan av tingsrätten förklaras som barnets rättsliga far (1 kap. 5 § FB).

En man som har fastställts som far har talerätt för hävande av faderskapet

Det finns möjlighet att häva ett fastställt faderskap som visat sig vara felaktigt. Om faderskapet har fastställts genom faderskapspresumtionen har den rättsliga fadern till barnet möjlighet att väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1 FB). Möjlighet att ansöka om att faderskapet ska hävas finns också för den man vars faderskap blivit fastställt genom bekräftelse. För att häva faderskap som blivit fastställt genom dom måste en resning av domen beviljas av domstolen. Den som söker om resning måste kunna lägga fram ny bevisning som tyder på att en annan man är barnets biologiska far.

Vad innebär detta för dig

Ditt faderskap har fastställts genom faderskapspresumtionen, faderskapsbekräftelse eller dom. Du har som fastställd far möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas. Min rekommendation till dig är att vända dig till familjerätten i den kommun där du bor. Som en del av socialnämnden har familjerätten i din kommun ett ansvar att utreda faderskapet. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig vidare med ditt ärende och ge dig svar på eventuella frågor.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95720)