Hävande av faderskap

2016-02-28 i Faderskap
FRÅGA
Hur kan jag upphäva ett faderskap. Jag har en dotter född inom äktenskapet, men hon är så väldigt olik mig ,så jag misstänker att jag inte är far till barnet,, hon är född 1965. Min dåvarande fru har ljugit en gång tidigare om ett faderskap.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrabalken (FB) innehåller olika regler om föräldraskap.

I Sverige finns det en presumtion att mannen som är gift med mamman vid barnets födelse är pappa till detta barn, 1 kap. 1 § FB. Eftersom din dotter var född under ert äktenskap så presumeras det att du är pappa till henne enligt denna regel.

Det finns emellertid möjlighet att bryta presumtionen, nämligen genom mål om hävande av faderskap. Bara pappan och barnet har rätt att väcka denna typ av talan, 3 kap. 1-2 §§ FB. Talan skall väckas vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist, 3 kap. 3 § FB. DNA-test används som ett av de viktigaste bevismedlen vid mål om faderskap.

Socialnämnden kan också starta en utredning om faderskapet men under förutsättningen att barnet är omyndigt d.v.s. under 18 år (2 kap. 1 § FB), vilket i ert fall bedömer jag att det inte längre är aktuellt.

Väckande av talan kan göras genom att skicka en stämningsansökan till den relevanta tingsrätten. En blankett för stämningsansökan finner du på Sveriges Domstols hemsida.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (332)
2020-11-29 Krav på återbetalning av underhållsstöd när fader registreras
2020-11-27 Far utan biologisk anknytning?
2020-11-21 Kan min far häva faderskapet?
2020-11-05 Går det att säga upp sitt faderskap?

Alla besvarade frågor (86666)