FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/02/2016

Hävande av faderskap

Hur kan jag upphäva ett faderskap. Jag har en dotter född inom äktenskapet, men hon är så väldigt olik

mig ,så jag misstänker att jag inte är far till barnet,, hon är född 1965. Min dåvarande fru har ljugit en gång tidigare om ett faderskap.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrabalken (FB) innehåller olika regler om föräldraskap.

I Sverige finns det en presumtion att mannen som är gift med mamman vid barnets födelse är pappa till detta barn, 1 kap. 1 § FB. Eftersom din dotter var född under ert äktenskap så presumeras det att du är pappa till henne enligt denna regel.

Det finns emellertid möjlighet att bryta presumtionen, nämligen genom mål om hävande av faderskap. Bara pappan och barnet har rätt att väcka denna typ av talan, 3 kap. 1-2 §§ FB. Talan skall väckas vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist, 3 kap. 3 § FB. DNA-test används som ett av de viktigaste bevismedlen vid mål om faderskap.

Socialnämnden kan också starta en utredning om faderskapet men under förutsättningen att barnet är omyndigt d.v.s. under 18 år (2 kap. 1 § FB), vilket i ert fall bedömer jag att det inte längre är aktuellt.

Väckande av talan kan göras genom att skicka en stämningsansökan till den relevanta tingsrätten. En blankett för stämningsansökan finner du på Sveriges Domstols hemsida.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000