Hävande av faderskap

2015-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar vad jag kan göra.Mamman vägrar att lämna dna på sina barn.Det så att jag tvivlar på att jag är pappa till barnen.jag har haft påssjuka 2 ggr i underlivet.jag är testad och det var 9% förmögenhet att bli pappa v.Mvh Roland.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om fastställande av faderskap finns i 1 kap. föräldrabalken, som du kan hitta här. Enligt 1 § presumeras en man som är gift med modern vara barnets far. Om modern inte är gift fastställs faderskapet genom att mannen skriftligen bekräftar faderskapet eller genom dom. Socialnämnden ska enligt andra kapitlet utreda vem som är far till barnet, de ska bl.a. verka för att ett DNA test genomförs enligt 6 §.

Om det inte fastställts att du är far till barnen och du inte tänker skriftligen bekräfta faderskapet måste modern eller socialtjänsten väcka talan om fastställande av faderskap vid domstol för att du ska betraktas som barnens far. Domstolen kommer då att ta ställning till om du kan vara barnens far.

Om du nu juridiskt sett är barnens far har du enligt 3:1 FB rätt att väcka talan om hävande av faderskapet vid domstol.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81641)