Häva tjänst pga dålig kontakt?

FRÅGA
Vi har anlitat en byggfirma för att byta ut några av våra fönster. När vi träffade säljaren förklarade vi vilken typ av fönster vi ville ha - träfönster med aluminiumlist utvändigt. Vi bad om att få se fönstren innan de skulle beställas. Det var Krauta och alla möjliga andra ställen de skulle inhandlas ifrån.När nästa byggare var här för att mäta tog vi återigen upp frågan om var fönstren kommer ifrån och vilka spec de ha exakt. Vi fick som svar att ta frågan vidare till chefen.Detta gjorde vi omedelbart efter mätningen via sms. Vi fick inget svar.Vid upprepad fråga att vi ville se all info innan beställningen skickas fick jag en "absolut" till svar. Det gick en vecka, jag frågade igen. Inget svar. Det gick en vecka till, jag frågade återigen. Vid andra gången när jag skrev att vi inte ville köpa och sätta in fönster vi aldrig har fått se innan fick jag som svar "jag förstår".. ingen info. Senare vid upprepade efterfrågningar fick jag som svar att "alla fönster är från polen"Idag har jag meddelat att jag inte känner att samarbetet fungerar eftersom vi inte få informationen vi har bett om - att jag anser att avtalet inte hålls från deras sida. Vi vill anlita en annan seriös firma.Frågan är vad som gäller nu - kan de kräva oss på ersättning för de måttbeställda fönstren? Eller andra utgifter de har haft?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Svaret regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).

Svaret beror lite på frågan om man ska se det som en avbeställning eller hävning. Ni verkar hävda att ni häver avtalet eftersom ni inte fått tillräcklig information. Detta är inte en omöjlig ståndpunkt, man har nämligen som konsument rätt att kräva att en näringsidkare samråder med en i den utsträckning som behövs och är möjligt (KtjL 4§ 1st). Jag anser att byggfirman brister i detta avseende men det är inget jag kan garantera att en domstol skulle hålla med om - även om jag såklart tror att de skulle göra det.

Ifall vi utgår ifrån att byggfirman brister i det avseendet så utgör det ett fel i tjänsten (KtjL 9§ 1p). Dock har du inte rätt att häva avtalet. För det första ska fel i tjänsten bedömas utifrån när tjänsten är färdig (KtjL 12§). För det andra måste syftet med tjänsten vara i huvudsak förfelat för att man ska få häva den (KtjL 21§ 2st). Jag tolkar det som att tjänsten är delvist utförd eftersom de har tagit mått och beställt fönster men att de har en del kvar, närmare bestämt montering. Ni skulle kunna häva resterande del ifall det finns starka skäl att anta att resten av arbetet inte kommer utföras utan väsentliga fel för er (KtjL 21§ 3st). Då slipper ni betala för monteringen men måste betala för den del av tjänsten som redan utförts. För att få häva hela tjänsten måste syftet med den vara förfelad och så kan inte anses vara fallet eftersom ni vill anlita en annan firma (Prop 1984/85:110 s 238). Jag kan tillägga att man har en skyldighet att försöka begränsa sin skada, det finns nog ett visst utrymme att anse att näringsidkaren inte gjort detta eftersom de inte svarat på era meddelanden. Möjligen ska ni därför inte behöva betala för de beställda fönstren eftersom näringsidkaren hade kunnat undvika denna kostnad.

Ser man det istället som en avbeställning blir resultatet inte särskilt annorlunda. Man har som konsument rätt att alltid avbeställa en tjänst men måste då betala för den del som redan utförts, arbete som behöver utföras trots avbeställningen samt ersättning för kostnader som näringsidkaren får, bl.a ersättning för ifall näringsidkaren tackat nej till andra arbeten (KtjL 42§ 1-2st). En avbeställning skulle alltså förmodligen innebära större kostnader för er, men inte med några enorma belopp.

Jag lutar som sagt mot att man ska kunna se detta som en hävning men det är en svårbedömd fråga. Oavsett vad kommer ni behöva stå för vissa av kostnaderna, främst det arbete som redan utförts, möjligen även fönstren som beställts. Jag hoppas att det är ett någorlunda svar på er fråga, även om svaret är "det beror på" - något som är allt för vanligt inom juridiken. Ni är självklart varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?