Häva samboavtal

FRÅGA
Jag tror att jag vet svaret på min fråga men går d att häva samboavtal? (Lr va d heter.) När jag och barnens pappa gick isär köpte han inte ut mej utan vi skrev över mina 50% av huset på honom och sedan dess har jag ångrat d varje dag.Tack.
SVAR

Hej, tack för din fråga!

I 9 § Sambolagen finns bestämmelsen om samboavtal. Effekterna av ett samboavtal är att egendomen avtalet omfattar förlorar sin egenskap av samboegendom. Kraven för upprättandet av ett samboavtal finns i 9 § 2 st.

När det gäller hävning av samboavtal regleras detta i 9 § 3 st. I och med att det är ett avtal, är grunderna för att häva avtalet ganska likt bestämmelsen i avtalslagen 36 §.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Något som kan tyda på att du skulle kunna häva är om det exempelvis visade sig att vid upplösningspunkten, så behövde du bostaden för att exempelvis klara av att leva/fram tills att du hittar ny bostad. (jfr. 16 § 2 st. och 17 §). Det kan även vara senare inträffade förhållanden.

Sammanfattningsvis, ja. Det går att häva ett samboavtal, dock kan det vara ganska komplicerat och mycket som behöver vägas in. Att man ångrar sig kan förmodligen inte leda till att samboavtalet hävs, om inte omständigheterna i 9 § 3 st. aktualiseras.

Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Anneli Alchahin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?