Häva köp gjort av minderårig

2015-12-17 i Omyndiga
FRÅGA
Hej. Min väns dotter som är 11 år har kommit över min väns koder till kontokort och kreditkort. Hon har under en tvåveckorsperioder hunnit spendera över 100.000 kronor genom att köpa olika live-spel och tillbehör online innan min vän märkte det och spärrade korten. Finns det något han kan göra för att få någonting av pengarna tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten är att en minderårig inte har rätt att ingå avtal, 9 kap. 1 § föräldrabalken (här). Det här betyder att dottern inte själv får köpa saker utan förälders samtycke, sådana avtal är inte giltiga.

Din vän kan kontakta företaget/företagen som dottern har köpt av och häva köpet med hänvisning till att dottern är minderårig och att han inte hade godkänt köpen.

Huvudregeln är att det som har köpts ska ges tillbaka till säljaren och pengarna ska ges tillbaka till köparen. Om det inte går att ge tillbaka det som har köpts ska istället säljaren få ersättning för dess värde. Det här gäller dock inte i det här fallet eftersom köpen dottern har gjort inte kan anses vara varken skäligt underhåll eller medfört henne nytta, 9 kap. 7 § 1 stycket föräldrabalken (här). Din vän har alltså ingen skyldighet att ersätta säljaren om det inte går att ge tillbaka live-spelen och tillbehören.

Jag vet inte hur avtalen dottern har ingått ser ut, men eftersom hon har använt din väns konto- och kreditkort kan det vara så att hon har vilselett säljaren att tro att hon har haft behörighet att köpa. Om så är fallet är din vän skyldig att ersätta säljarens förlust på grund av avtalet, 9 kap. 7 § 2 stycket föräldrabalken (här).

Slutsatsen är alltså att din vän bör kontakta säljaren/säljarna och häva köpet med hänvisning till att avtalet är ogiltigt då dottern är minderårig och förälder inte hade godkänt köpen. Din vän kan bli skyldig att ersätta säljarens förlust om dottern har vilselett säljaren att tro att hon hade behörighet.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (126)
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (85158)