Häva köp av glasögon

2015-06-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har hämtat ut två par nya glasögon och och båda är oanvändbara pga att styrkorna är fel. Jag kan tex inte läsa på instrumentbrädan eller se tydligt I backspeglarna när jag kör bil.Butikschefen argumenterade och försökte övertyga mig om att "det krävs tillvänjning". Jag har haft progressive glasögon I 25 år och har inte behövt "tillvänjning" tidigare. Denna typ av argumentation gör att jag inte litar på företaget och vill därför häva köpet och få mina pengar tillbaka. Företaget säger då att "så kan man inte göra" och kräver istället att få göra om synundersökningen. Jag har bokat tid för ny undersökning. MEN, jag undrar trots detta hur jag ska gå tillväga för att häva köpet? Är det möjligt, eller är det bara att acceptera situationen?Med vänlig hälsningXX YY
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förmodar att du köpt glasögonen privat vilket innebär att du anses som konsument. Därmed ska vi tillämpa Konsumentköplagen.

För att du ska få häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i varan, se 22 § samt att felet är av väsentlig betydelse för dig, se 29 §.

Fel på varan

Varan ska anses som felaktig om den inte överensstämmer med avtalet eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 16 §. Normalfallet vid ett glasögonköp borde vara att ett par glasögon som du köper efter en synundersökning ska vara anpassade efter ditt synfel och därmed förbättra din syn. Om inte detta kan utläsas från ett eventuellt avtal är en förbättring av synen något som du med fog ska kunna förutsätta när du köper nya glasögon. Det föreligger alltså fel på varan.

Möjlighet till hävning

Det finns andra åtgärder än hävning som brukar aktualiseras först när det föreligger ett fel på en vara, omleverans samt avhjälpande. Hävning är en åtgärd som konsumenten ska kräva i andra hand. Omleverans samt avhjälpande har försäljaren rätt till att vidta på egen bekostnad om det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, se 27 §. Detta innebär att butiken har rätt att erbjuda dig andra glasögon före hävning av köpet kan bli aktuellt.

Om de nya glasögonen inte heller skulle förbättra din syn kan du kräva hävning av köpet enligt 29 §. Felet måste dock fortfarande vara av väsentlig betydelse för dig. Bedömningen om felet är av väsentlig betydelse görs utifrån dina individuella förutsättningar. Eftersom du har svårigheter att se med dina nya glasögon är min bedömning att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Reklamation

Det verkar som att du redan har reklamerat köpet eftersom butikschefen har argumenterat för en ny synundersökning. Jag vill ändå poängtera vikten av att lämna meddelande till säljaren om felet på varan (reklamation) inom skälig tid. Skälig tid brukar i normalfallet vara två månader. Om inte konsumenten reklamerar förlorar konsumenten sin rätt att åberopa fel i varan, 23 §. Så om du är osäker på om reklamation skett är min rekommendation att du återigen lämnar meddelande till säljaren om felet på glasögonen.

Sammanfattningsvis är mitt råd till dig att först begära omleverans, då det är lite tidigt i processen att kräva hävning. Om omleverans inte skulle hjälpa kan du kräva hävning av köpet.

Hoppas att du fått lite klarhet i frågan, om några frågetecken kvarstår är du välkommen att återkomma. Hoppas nästa par glasögon fungerar bättre!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81689)