Häva köp av bostadsrätt

2020-12-14 i Avtal
FRÅGA
Kan säljaren häva ett köp av bostadsrätt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Eftersom jag inte vet några omständigheter i det enskilda fallet utgår jag från att frågan gäller om det finns en generell rätt för en säljare att häva ett köp av en bostadsrätt.

Avtal ska hållas

En utgångspunkt inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Om båda parterna skrivit på köpekontraktet föreligger en stark huvudregel att avtalet ska hållas och fullgöras enligt villkoren i avtalet och omständigheterna i övrigt. Det finns inget i lagen som ger en part rätt att frånträda ett ingånget köpeavtal av en bostadsrätt utan att det föreligger särskilda förutsättningar.

Fullgörelse

Först och främst kan säljaren begära fullgörelse, dvs att köparen presterar enligt avtalet, vilket är att betala köpeskillingen. Om köparen helt enkelt avstår från att betala enligt avtalet, så får säljaren häva och kräva skadestånd för eventuella skador som orsakas av att köparen inte fullföljer avtalet (51 § och 57 § Köplagen). Det betyder att om köparen väljer att inte fullfölja avtalet trots att det inte finns grund för hävning, så kan säljaren kräva att köparen fullföljer avtalet. Säljaren kan också kräva skadestånd för eventuella kostnader som uppkommer om säljaren måste sälja bostadsrätten till någon annan och därmed går med förlust.

Hävning

Om någon av avtalsparterna, dvs säljaren eller köparen, begår ett väsentligt avtalsbrott finns det grund för hävning (25 § och 39 § Köplagen). Ett väsentligt avtalsbrott kan vara att säljaren inte ger tillträde till lägenheten eller att köparen inte erlägger betalning i rätt tid. När hävning sker går prestationerna åter, dvs om ingen av parterna presterat händer ingenting. Därutöver finns det rätt att erhålla skadestånd om den som häver avtalet lidit skada till följd av hävningen (27 § och 40 § Köplagen).

Till sist finns även möjligheten att frånträda ett köp om det regleras i köpeavtalet. Om det finns köpevillkor som föreskriver en rätt att frånträda avtalet så gäller dessa villkor.

Sammanfattning

Om det inte regleras en rätt att frånträda avtalet i själva köpekontraktet är huvudregeln att avtalet ska hållas. Det är en stark princip inom avtalsrätten och det krävs särskilda förutsättningar för att man ska kunna avvika från principen.

Om köparen agerat enligt avtalet och erlagt betalning i rätt tid har säljaren inte rätt att häva avtalet. Om säljaren skulle häva köpet utan att köparen begått ett väsentligt avtalsbrott har köparen rätt till skadestånd.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91196)