Häva köp av bil pga. säljarens underlåtenhet att berätta om fel

2016-03-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Idag (2016-03-01) köpte jag en begagnad bil av en privatperson för 23.000. När bilen provkördes fanns inga indikationer på eventuella fel och bilen kändes fin och bra. Innan avtal om köp slöts så frågade jag säljaren om allting i bilen gick bra och fungerade samt om det fanns några eventuella fel varpå köparen svarade att bilen var helt i sin ordning och problemfri. Jag köper bilen och påbörjar resan hem. Efter ca 7 minuter så börjar oljelampan lysa, vilket var märkligt då bilen ska vara nyligen servad med olja. Jag får stanna till på biltema och kontrollerar oljan. Det var mörkt och svårt att se, men för säkerhets skull så skvätte jag i lite grann och lampan slocknade. Jag fortsätter hem och ca 4 minuter från hemmet tänds oljelampan igen men nu även motorlampan. Jag parkerar och ser då när bilen stått på uppfarten en stund att även någon vätska under bilen läcker. Nu känner jag mig så himla ledsen och lurad. Jag kontaktar säljaren via sms som säger att motorlampan lyser ibland och även oljelampan men att det inte är någon fara. För mig känns detta som ett STORT problem då jag ska flytta upp till fjällen där det inte finns en bilverkstad på mils avstånd och för mig så känns det inte bra att köra en bil där lamporna lyser. Hade jag vetat detta hade jag aldrig köpt bilen. Sedan berättar säljarens pappa tillika även tidigare ägaren att servon läcker på grund av någon packning. Även detta var alltså kända fel från säljaren som jag ej fick info om. Kan jag häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du i egenskap av privatperson ingått ett avtal om köp av en bil (lös sak) med en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig lag, se 1 samt 4 § KöpL.

För att du ska kunna häva köpet måste det först och främst föreligga fel i varan. Enligt 17 § 1 st. KöpL ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet, om den inte gör det föreligger det fel. Enligt 18 § KöpL föreligger det även fel om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, sådana uppgifter kan lämnas såväl muntligen som skriftligen.

Eftersom du köpt en begagnad bil kan även 19 § KöpL komma i spel, den stadgar att även om varan sålts i "befintligt skick" så ska den anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som han måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Genom att du även provkörde bilen innan du köpte den så har du enligt 20 § KöpL uppfyllt din undersökningsplikt.

Utifrån dina uppgifter anser jag att du har en relativt god grund att stå på om du vill göra gällande felpåföljder mot säljaren. Du har provkört bilen utan att några felindikationer uppstod, du har frågat säljaren om det föreligger några fel och fått nekande svar på detta, samt du har fått veta att säljaren hade kännedom om de fel som fanns på bilen innan köpet ägde rum men underlät att berätta detta för dig.

Jämför t.ex. NJA 1996 s. 598 där köparen hade rätt att göra felpåföljder gällande eftersom säljaren gav lugnande och nekande svar på köparens frågor om huruvida det förelåg fel eller inte.

För att du ska kunna göra felpåföljder gällande måste du först reklamera inom skälig tid, 32 § KöpL. För att du sedan ska kunna häva köpet så måste avhjälpande och omleverans uteslutas, 37 § KöpL. Eftersom det är en begagnad bil så finns det rimligtvis ingen möjlighet till omleverans, men säljaren har däremot rätt till att på eget bevåg avhjälpa felet, trots att du som köpare inte kräver det, 36 § KöpL. En förutsättning för detta är dock att det ska ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare.

Däremot om avhjälpande inte blir aktuellt kan du kräva att köpet hävs enligt 39 § KöpL, dock måste felet/felen vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Exempelvis om du berättade för säljaren att du skulle flytta upp till fjällen där det är långa avstånd mellan bilverkstäderna och du inte ville köpa en bil som du eventuellt plötsligt skulle vara tvungen att lämna in på reparation.

Sammanfattningsvis kan du troligtvis i vart fall kräva att säljaren avhjälper felen, om detta inte sker kan du häva köpet förutsatt att säljaren insåg eller bort inse att felet var av väsentlig betydelse för dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88149)