Häva faderskapsbekräftelse

2015-06-28 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit på ett faderskap men nu när jag ser tillbaka på den relation, situationen samt det tillståndet som både moder och jag befann oss sig i så finns det många frågor utan svar! Det har även varit manliga inneboende hos oss vid mer än ett tillfälle. Modern har även varit motvillig till att samarbeta i frågan om att göra ett dna test! Jag har vid mer än ett tillfälle vänt mig till instanser men dem hävdar att det påskrivna pappret finns och jag står utan hjälp!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om föräldraskap hittar du i föräldrabalken, här.

Eftersom du säger att du ”skrivit på ett faderskap” gör jag antagandet att faderskapet är fastställt genom en så kallad ”faderskapsbekräftelse” enligt FB 1:4. En sådan bekräftelse är som utgångspunkt bindande, och går alltså inte att ta tillbaka. Dock finns möjlighet för en domstol att ogiltigförklara bekräftelsen, om det kan visas att mannen inte är barnets far.

Eftersom du skrivit på bekräftelsen är du att anse som den rättsliga fadern. Du har som rättslig fader rätt att väcka talan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad om du misstänker att du inte är far till barnet. FB 3:1. Till grund för denna talan kan man använda sig utav ett DNA-test. Vad det framgår av omständigheterna är du och modern inte överens om huruvida en undersökning skall göras. Det krävs då ett beslut av en domstol för att en sådan undersökning skall kunna genomföras.

För att ett sådant beslut skall kunna fattas krävs att det efter bekräftelsen framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som fastställts är den biologiske fadern. Det vill säga att modern har haft samlag med någon annan under den tid då barnet kan ha avlats.

Mitt råd till dig blir därför att du vänder dig till en domstol och anger de omständigheter som du lägger till grund för varför du inte skulle vara biologisk fader till barnet.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (351)
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

Alla besvarade frågor (92281)