FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/06/2015

Häva faderskapsbekräftelse

Hej! Jag har skrivit på ett faderskap men nu när jag ser tillbaka på den relation, situationen samt det tillståndet som både moder och jag befann oss sig i så finns det många frågor utan svar! Det har även varit manliga inneboende hos oss vid mer än ett tillfälle. Modern har även varit motvillig till att samarbeta i frågan om att göra ett dna test! Jag har vid mer än ett tillfälle vänt mig till instanser men dem hävdar att det påskrivna pappret finns och jag står utan hjälp!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Regler om föräldraskap hittar du i föräldrabalken, här.

Eftersom du säger att du ”skrivit på ett faderskap” gör jag antagandet att faderskapet är fastställt genom en så kallad ”faderskapsbekräftelse” enligt FB 1:4. En sådan bekräftelse är som utgångspunkt bindande, och går alltså inte att ta tillbaka. Dock finns möjlighet för en domstol att ogiltigförklara bekräftelsen, om det kan visas att mannen inte är barnets far.

Eftersom du skrivit på bekräftelsen är du att anse som den rättsliga fadern. Du har som rättslig fader rätt att väcka talan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad om du misstänker att du inte är far till barnet. FB 3:1. Till grund för denna talan kan man använda sig utav ett DNA-test. Vad det framgår av omständigheterna är du och modern inte överens om huruvida en undersökning skall göras. Det krävs då ett beslut av en domstol för att en sådan undersökning skall kunna genomföras.

För att ett sådant beslut skall kunna fattas krävs att det efter bekräftelsen framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som fastställts är den biologiske fadern. Det vill säga att modern har haft samlag med någon annan under den tid då barnet kan ha avlats.

Mitt råd till dig blir därför att du vänder dig till en domstol och anger de omständigheter som du lägger till grund för varför du inte skulle vara biologisk fader till barnet.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”