FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/02/2021

Häva faderskap

Min son har flera barn med samma kvinna. Han har under ena barnets födelse och uppväxt, på skäliga grunder, misstänkt att han ej var biologisk pappa och har fått gjort en DNA test. Han har burit svaret en lång tid, testet visade till 99,99% säkerhet att han omöjligt kunde vara biologisk pappa. Eftersom de var gifta när barnet föddes, har han aldrig skrivit under några papper på faderskapet. Vad och hur ska han gå till väga för att häva faderskapet? De pengar han har betalt under årens lopp, är det ngt mamman ska betala tillbaka? Den man som är den trolige fadern, hur gör man där? Vem meddelar honom? Den känslomässiga biten till barnet finns ej och har aldrig funnits.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

För att få svar på frågan så får kika in i Föräldrabalken (FB). Situationen kan variera beroende på hur faderskapet kom till, och jag ska därför redogöra för två olika scenarier.

Faderskap kan hävas om du kan bevisa att du inte är barnets biologiska pappa

Det antas automatiskt att du är pappan till barnet, om du och mamman till barnet var gifta när barnet föddes (FB 1 kap 1 §). Faderskapet kan dock hävasom du kan visa på att du inte är pappan till barnet (FB 3 kap 1 §). Detta kan ske på ett par olika sätt, t.ex. genom ett DNA-test (FB 1 kap 2 §).

För att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). För att häva faderskap måste talan väckas i domstol. Väcka talan gör du även i detta fall i den ort där din son bor (FB 3 kap 3 § andra stycket).

Man kan även genomföra en tredjemansbekräftelse enligt 1 kap 4 § FB, där anges det att om presumerad fader (din son) och modern till barnet bekräftar att den riktiga pappan till barnet är någon annan än den presumerade fadern.

Registrera den nya fadern som pappa till barnet - Vad gällande den biologiska pappan så återfinns det ingen laglig rätt att man måste meddela honom om barnets existens (men av moraliska skäl bör detta absolut göra så att han kan ta ställning till detta barn). Det bör vara ni (din son eller modern) som kontaktar den ovetande mannen om detta. Om man väcker en talan om att häva presumerat faderskap för din son, måste en anmälan om att denna andra man är barnet riktiga far. Om faderskap hävs genom tredjemansbekräftelse så registreras den nya mannen direkt som barnets far.

Återfå pengar - Något krav på att återfå pengar för försörjning av barnet bör inte gå att återfå, då det under presumtionen funnits ett lagligt krav att din son ska försörja barnet i fråga.

Slutsats – Faderskap kan då hävas genom beslut i domstol eller genom tredjemansbekräftelse mellan fadern och modern (domstol behöver inte blandas in om man häver faderskap på detta sätt). För att häva faderskap behövs bevis, så som DNA-test som finns i detta fall och då bör det vara möjligt att häva faderskap. Registrering av den nya fadern måste ske när hävandet sker via domslut, medan man automatiskt registrerar den nya pappan vid tredjemansbekräftelse. Något rätt till pengar återfinns dock inte.

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000