FrågaFAMILJERÄTTFaderskap31/08/2019

Häva faderskap

hej jag är nu gammal och skall snart dö.jag

har många barn men ett av dem är jag inte säker på är fallen från mig.

Har dessvärre också en en den tillgångar, kanske skall hon intre vara med och dela.

De är många nog och jag vill minska riskerna för bråk. Hon liknar ingen annan i syskonskaran.

mvh

Lawline svarar

Häva faderskap:

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör möjligheten att häva faderskap. Jag kommer att börja med att redogöra för omständigheter som påverkar det juridiska utfallet på din fråga och sedan avsluta med att återkoppla till din specifika situation.

Bröstarvinges arvsrätt:

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. I svensk rätt har bröstarvingar arvsrätt och kan inte bli arvslösa. I svensk rättsordning har vi stadgat att arvlåtarens barn taga lika lott (2 kap. 2 § ÄB) vilket innebär att man inte kan göra sina barn arvlösa om det finns en kvarlåtenskap att dela på. Det är inte heller möjligt att testamentera ett av dina barn arvslöst. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (½ av sin laglott) enligt 7 kap. 1 § om de jämkar testamentet. Laglotten kan alltså inte inskränkas genom testamente.

Det aktuella barnet har således rätt till arv så länge som hon juridiskt sett är ditt barn.

Möjligheter att häva faderskapet:

När det gäller själva föräldraskapet regleras det i föräldrabalken (FB) som du hittar här.

Ett scenario är följande, om du kan bevisa att du inte är barnets biologiska pappa kan faderskapet hävas. Det framkommer inte av din fråga om du var/är gift med barnets mamma. Om du och barnets mamma var gifta när barnet föddes så antas det automatiskt att du är pappa till barnet. (1 kap.1 § FB). Även om det skulle vara så kan faderskapet hävas om det är så att du inte är pappa till barnet (3 kap. 1 § FB). För att häva faderskapet kan du göra på olika sett, ex. genom att bevisa att du inte är barnets far genom DNA-test (1 kap. 2 § FB).

Ett annat scenario är att du inte var gift med barnets mamma när barnet föddes, och att faderskapet bekräftas via en faderskapsbekräftelse. Det man gör då är att man skriver under att man är pappa till barnet. Om det vid senare tillfälle sedan visar sig att detta ej stämmer så kan rätten förklara denna bekräftelse ogiltig. (1 kap. 4 § FB). Även här kan DNA test bli aktuellt.

Sammanfattningsvis:

Eftersom att du ej tror att barnet är ditt så kan du alltså häva faderskapet, om du kan bevisa att du inte är barnets pappa. Jag råder dig att i första hand vända dig till det aktuella barnet och föreslå DNA-test. Om du ej lyckas bevisa det du misstänker är även detta barn berättigad arv som i minsta fall alltså blir deras lagstadgade rätt till laglott.

Talan om att häva faderskapet väcker du sedan i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie FalkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?