Häva ett överlåtelseavtal för bostadsrätt

Har skrivit upplåtelseavtal på nyproduktion. Tillträde 10 sept. i år. Problemet är att jag inte lyckas få min nuvarande bostadsrätt såld. Kan jag tillskriva bostadsrättsföreningen och försöka få avtalet hävt och hänvisa till omvärldsfaktorer som jag inte rår över och att jag därför ska hållas skadefri. Vill ha ett tydligt svar. 

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du köpt en bostadsrätt och vill häva överlåtelseavtalet. Köp av bostadsrätter regleras främst i köplagen samt genom allmänna avtalsrättsliga principer. I mitt svar utgår jag ifrån att du som privatperson har skrivit överlåtelseavtal med en annan privatperson. Om det är en näringsidkare som är säljaren gäller i stället konsumentköplagen. Svaret är utformat utifrån informationen i din fråga och det kan finnas omständigheter som inte uppgetts som kan ändra förutsättningarna.


När kan köpeavtal hävas? 

Som utgångspunkt ska avtal hållas, enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Eftersom ni skrivit ett överlåtelseavtal ska ni följa era förpliktelser enligt avtalet.

Vill du häva avtalet gäller främst det som du och säljaren kommit överens om i ert överlåtelseavtal. Finns det grunder för hävning i avtalet gäller det framför köplagens regler. Om du inte hittar vägledning i ert avtal kan bestämmelserna i köplagen tillämpas. 

Enligt köplagen kan en grund för hävning av avtalet vara att det föreligger fel i bostadsrätten. (30 § köplagen) Utifrån informationen i din fråga har inte framkommit några omständigheter som tyder på att bostaden är behäftad med fel. En ytterligare grund för hävning av köpet är om säljaren begår ett väsentligt avtalsbrott. Det kan röra sig om att du inte får tillträde till bostaden eller att säljaren orsakar en väsentlig försämring av bostadens skick. ( 25 § köplagen samt 39 § köplagen) I din fråga framkommer inte heller sådana omständigheter.


Vad händer om du häver köpet? 

Utifrån informationen i din fråga föreligger det inte någon grund för hävning av överlåtelseavtalet med stöd av reglerna i köplagen. Om du trots allt väljer att dra dig ur kan det innebära att du är ansvarig för avtalsbrott. (51 § köplagen) Säljaren har då rätt att kräva betalning genom att behålla handpenningen. Dessutom kan säljaren kräva skadestånd om handpenningen inte täcker den ekonomiska skadan som säljaren lidit. 


Sammanfattning

Med utgångspunkt i den information du har uppgett, finns ingen lagstadgad rätt för dig att häva köpet. Säljaren har rätt att behålla handpenningen och eventuellt kräva skadestånd om du gör dig skyldig till avtalsbrott. Du kan dock försöka komma överens med säljaren om att häva avtalet och gemensamt komma fram till en lösning.  

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vill du ha hjälp med att granska ditt överlåtelseavtal och de närmare förutsättningarna för hävning i ditt fall kan du kontakta Lawlines jurister. Du kan boka tid direkt här. 


Med vänliga hälsningar, 

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”