Häva avtal med hantverkare som dröjer

FRÅGA
Hej jag har beställt inglasning av balkongen från företaget xxx. Avtal skrevs 30/5 med överenskommelse om att de skulle göra arbetet efter semestrarna eftersom de nog inte skulle hinna innan. I mitten på september mailar jag och påminner om att vi inget hört, då bokar vi och de monterar första etappen 6 /10. Montören säger att det tar ca tre veckor till nästa etapp kan monteras. Efter tre veckor påminde jag igen och då sa man per telefon att leveransen ska komma "-nästa vecka". Nu har det gått sex veckor utan att jag hört något mer. Om knappt två veckor är det 6 månader sedan avtalet skrevs.Vad kan jag göra?Kan jag häva köpet och anlita någon annan att göra klart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du i egenskap av privatperson (konsument) anlitat ett företag (näringsidkare) för att glasa in en balkong är konsumenttjänstlagen, nedan förkortat KtjL, tillämplig lag (1 § andra stycket första punkten KtjL).

Företaget har inte utfört tjänsten inom den tid som avtalats utan är i dröjsmål med tjänst. Såväl skriftliga som muntliga avtal om tidpunkt för utförande är bindande, dessutom bör "efter semestern" enligt min mening definitivt kunna tolkas som att arbetet borde varit utfört nu med hänsyn till vad som är normalt för denna typ av tjänst. (24 § första stycket KtjL). På grund av att näringsidkaren är i dröjsmål kan du som konsument bland annat ha rätt att häva avtalet (25 § KtjL). Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för dig som konsument, vilket det bör kunna anses vara i ditt fall med tanke på att tjänsten inte utförts som bestämt. I och med att en inte obetydlig del av tjänsten redan utförts omfattar din rätt till hävning dock enbart den outförda delen av tjänsten (det finns möjlighet att häva även utförd del under vissa omständigheter som jag inte uppfattar vara uppfyllda i ditt fall). (29 § KtjL)

Det som händer om du häver den del av avtalet som återstår att fullgöra är att företaget har rätt till betalning med det belopp som motsvarar priset för hela tjänsten minus den kostnad du har för att få resterande del av inglasningen utförd. (30 & 23 § KtjL)

På grund av dröjsmålet skulle du eventuellt även kunna vara berättigad skadestånd från företaget. Då krävs dock att du faktiskt lidit en ekonomisk skada, vilket av din fråga inte framgår att du gjort varför jag inte utreder denna möjlighet vidare. (31 § KtjL)

Sammanfattande svar på din fråga

Min bedömning är att du har rätt att häva avtalet till den del tjänsten inte är utförd. Detta gör du enklast genom att kontakta företaget och meddela att du häver avtalet på grund av dröjsmål (här kan du hänvisa till 29 § KtjL för lagstöd). Hävningen bör göras genom ett skriftligt meddelande för att se till att bevisning finns om att du hävt avtalet för det fall en tvist skulle uppkomma.

Vidare har du rätt att anlita någon annan som kan slutföra inglasningen. Härvid är du skyldig att betala det totala priset enligt avtal minus den summa det kostar för dig att anlita någon annan som slutför uppdraget. Om tjänsten enligt avtal skulle kosta 100 000 kr och det kommer kosta 80 000 för dig att anlita någon annan för färdigställande, har det första företaget alltså rätt till 20 000 kr i betalning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du behöva hjälp i en eventuell tvist är du varmt välkommen att boka tid hos Lawlines juristbyrå för vidare hjälp.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?