Har XX körkort?

FRÅGA
Har XX körkort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ta reda på om en viss person har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Ett körkort är en allmän handling som i normalfallet inte är skyddad av sekretess och du kan därför begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. För att ta del av uppgiften måste du uppge namn och personnummer på den person vars körkortsuppgifter du önskar ta del av i samband med din begäran.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96369)