Har vi rätt till efterarv efter moderns nya make?

2016-03-09 i Efterarv
FRÅGA
Vår Mor gick bort för ett tag sen och vid bouppteckningen blev det enl följande.Vi är tre bröder varav den yngsta är född i ett nytt äktenskap.Arvet efter vår mor delades upp genom att jag och min helbror fick ta del av bohaget efter våra egna önskemål.I bankmedel fanns det ca 100 000 kr vilka behölls av hennes dåvarande make.detta på grund av någon regel som gav honom rätt att behålla kontanta medel som understeg 2 bas belopp.Nu har även hennes man avlidit, och jag undrar hur dessa kontanta kvarvarande medel kommer att fördelasnär kostnader för begravning etc har dragits ifrån.Kommer vår halvbror att ärva allt återstående.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid dödsfall ska en bodelning först förrättas enligt äktenskapsbalkens regler. Det innebär att makarnas giftorättsgods, dvs. allt som inte är enskild egendom, ska delas lika dem emellan om inget annat är avtalat. Hälften av giftorättsgodset får alltså maken med full äganderätt, dessa han får disponera hur han vill. Den andra halvan tillhör er mor och ska fördelas i arv. Vid besvarandet av denna fråga har jag uppfattat det som att din mor har tre barn, du och din bror från tidigare äktenskap och en bror från detta äktenskap.

Din mors arv ska fördelas lika mellan hennes tre barn enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken(förkortas ÄB). Eftersom halvbrodern är makarnas gemensamma barn ärver däremot maken hans del framför honom med vad som kallas för fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att maken får förfoga över arvet men får bland annat inte testamentera bort det då din halvbrors rätt att ärva sin mor fortfarande finns kvar. Du och din helbror har däremot rätt att få ert arv direkt.

Det finns vissa skyddsregler i lagen för att se till att en efterlevande make inte står helt utan egendom till följd av att man varit tvungen att exempelvis köpa ut sin avlidne makes särkullbarn. Om makens övertagande av de kontanta medlen påverkat ert arv, dvs. att det blivit mindre till följd av det, innebär det enligt 3 kap. 2 § ÄB att ni har rätt till efterarv. Om ni däremot fått ut hela ert arv i form av bohag har ni inte någon rätt till efterarv.

Efterarv innebär att ni har rätt att få arvet från er mor då hennes make avlidit. Efterarvet i sig räknas ut i kvotform och beror på makens totala tillgångar vid er mors dödsfall samt i nuvarande dödsbo. Behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.

Hoppas att mitt svar hjälpte er,

Bästa hälsningar

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86819)