​Har vi rätt till återbetalning för vårt bröllop till följd av coronaviruset?

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag och min fästman skulle gifta oss maj 2021 men behöver avboka detta pga de nya restriktionerna samt införandet av den nya lagen som träder i kraft 10 januari 2021 och upphör 21 september 2021. Den nya lagen innebär att alla sammankomster, exempelvis bröllopsfester, skall upphöra och avbokas på grund av rådande pandemi. Min fråga är följande; Jag och min fästman har betalat 20.000 kronor i deposition till festlokalägaren och undrar om vi har rätt till att få tillbaka den summan? Detta med anledning av att vi inte självmant vill avboka bröllopet utan måste utifrån regeringens beslut. Är det muntliga avtalet fortfarande juridiskt bindande eller finns det ett undantag kring depositioner när regeringens beslut kommer i vägen? Vi vill som sagt inte ställa in bröllopet men måste göra det. Festlokalägaren uppgav att en tidigare kund begärt tillbaka depositionen men att han inte gav tillbaka den summan eftersom att "en deposition är en deposition". Jag är medveten om att det oavsett kommer innebära inkomstförlust för festägaren pga regeringens beslut och därför undrar jag hur vi kan lösa detta?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Så som jag läser frågan undrar ni om det finns möjlighet att få tillbaka 20 000 kr som ni har betalat i deposition till festlokalägaren för arrangerandet av ert bröllop.

Få tillbaka pengarna vid avbokning på grund av coronaviruset

Det finns ingen generell lagstadgad rätt att avboka bröllopet med hänvisning till en händelse som coronaviruset. Istället är utformningen av varje enskild avtalsförbindelse avgörande för möjligheten att få tillbaka pengar. Regler om avtal hittar ni i avtalslagen (AvtL). Mitt första råd till er är därför att läsa igenom avtalet noggrant för att se vad som gäller för avbokningar i just ert fall. Om avtalet stadgar att pengarna endast återbetalas vid avbokningar där någon annan bokar lokalen är det i princip det som gäller. Framgår det av avtalet att ni har kommit överens om att ni ska få tillbaka depositionen vid uteblivet köp kan ni såklart utgå ifrån detta.

Möjlighet till jämkning av avtalsvillkoren

I det fall avtalet inte ger er rätt att avboka bröllopet, finns möjlighet att jämka avtalet eller villkoret 36 § AvtL. Detta förutsätter dock att avtalet/avtalsvillkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare tillkomna omständigheter. Regeln har således ett väldigt brett tillämpningsområde. Värt att tänka på är att avtalet/villkoret fortfarande blir giltigt, men kan genom jämkning få en ny betydelse. Det kan även jämkas till noll, vilket i praktiken kan jämställas med att det ogiltigförklaras.

Vid bedömningen om ett villkor är oskäligt och därmed kan jämkas tar domstolen hänsyn till bland annat "senare inträffade förhållanden". En central del i bedömningen är möjligheten att förutse sådana händelser under tiden som avtalet löper.

Force majeure kan vara en grund för rätt till återbetalning

Ett annat alternativ skulle vara om festlokalägaren tagit med en force majeure klausul i avtalet. I ett sådant fall har ni möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka depositionen. Principen om force majeure är inte lagstadgad men innebär att det finns extraordinära och svårförutsedda händelser gör att avtalsparterna inte behöver uppfylla avtalsvillkoren. Det ska alltså röra sig om omständigheter som varken ni eller festlokalägaren kände till när avtalet ingicks. Skulle det framgå av avtalet att Force Majeure-klausulen endast tillämpas till festlokalägarens fördel kan ni argumentera för att den även bör omfatta eran situation.

Vad ni kan göra nu

Jag föreslår att ni börjar med att ta en titt på avtalet mellan er och festlokalägaren för att se vilka era rättigheter och skyldigheter är. Då jag inte har information kring hur erat avtal är utformat kan jag dessvärre inte göra en bedömning i detta avseende. Skulle det visa sig att avtalet inte ger er rätt att få tillbaka depositionen föreslår jag att ni framför argumentation kring avtalets oskälighet med hänvisning till den rådande situation vi i dagsläget befinner oss i. Värt är även att beakta en eventuell force majeure klausul.

Hoppas ni har fått svar på er fråga och önskar er en god fortsättning!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1456)
2021-04-18 Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

Alla besvarade frågor (91363)