Har vi rätt till arvslott eller laglott när testamente skrivits?

Hej, min biologiske far har gått bort. I hans testamente står att han önskar att sambon ska ärva allt och efter sambons bortgång ska hälften av arvet gå till hans son/bröstarvinge och hälften till sambons systrar. Vad han inte nämner är att han hade två bröstarvingar till (sammanlagt tre barn/bröstarvingar), varav den ena är jag. Hur ska jag förhålla mig till testamentet vid bouppteckningen? Har jag och den andre bröstarvingen också rätt till arv eller kan vi bara kräva laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du och ditt andra syskon har rätt till er arvslott eller laglott enligt testamentet. Och jag uppfattar det som att er pappas sambo inte är er biologiska mamma.

När någon skriver ett testamente som missgynnar eller inte alls nämner bröstarvingarnas arvslotter så gäller testamentet till den del det inte inkräktar på era laglotter (halva arvslotterna). Eftersom er pappa har skrivit att allt ska gå till andra än er två bröstarvingar inkräktar testamentet på hela era laglotter. Det är bara laglotten ni har rätt till när ett testamente skrivits. För att ni ska få ut laglotten måste ni påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att ni delgavs testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Detta ska ske genom att ni ger testamentstagaren (sambon i detta fall) ert anspråk tillkänna eller genom att väcka talan mot henne. Ni har alltså rätt till en sjättedel av er pappas arv var, då ni är tre bröstarvingar.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna WetterinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”