Har vi rätt till arv från vår moster?

2020-10-15 i Efterarv
FRÅGA
Hej är lite konfunderad. För 25 år sedan dog min mammas syster. Hon var gift med en man, dom fick aldrig några barn. Nu dog han, han hade skrivit ett Testamente, där han lämnade allt till sin bror. Fick höra att min mosters del, skulle tiiifalla min Mor, men hon är också död. Kvar finns jag och min syster. Har vi rätt till vår mosters del? Även om han skrivit ett Testamente. Vi vet inte om vår Moster skrev något Testamente till sin man, vi tror inte det. Ursäkta om det låter krångligt.Mvh .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att din moster inte hade upprättat något testamente när hon avled, utan att arvet efter henne följde den legala arvsordningen. Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelades arvet efter vår moster?

Om den avlidna vid sin död var gift men saknade barn tillfaller arvet som utgångspunkt den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes andra legala arvingar, så som föräldrar, syskon eller syskonbarn har de dock rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att din mosters make ärvde hela din mosters kvarlåtenskap när hon avled, men att du och din syster i egenskap av syskonbarn har rätt till ett efterarv från er moster när er mosters make avlider. Ni delar då lika på den andel som skulle tillfallit er mor (2 kap. 2 § ÄB).

Hur beräknas ett efterarv?

Ett efterarv beräknas utifrån hur stor andel av den efterlevande makens förmögenhet som utgjordes av arv från den först avlidna maken vid dennes död. När även den efterlevande maken avlider tar man samma kvotdel av kvarlåtenskapen och fördelar som efterarv till den först avlidna makens arvingar. Jag ska försöka tydliggöra kvotdels- och efterarvsberäkningen med ett exempel:

A och B är gifta. A avlider och efterlämnar 100.000 kr i kvarlåtenskap. Eftersom A och B inte har några barn ärver B hela A:s kvarlåtenskap på 100.000 kr. B:s förmögenhet tidigare till 300.000 kr, men i och med arvet från A har nu B en förmögenhetsmassa på 400.000 kr. Av B:s totala förmögenhet härstammar 25 % från A:s arv (100.000 / 400.000 =0.25). A:s efterarvingars arv kommer därför beräknas utifrån en kvotdel på 25 %.

När B avlider har hans förmögenhet ökat och hans kvarlåtenskap uppgår till 600.000 kr. Innan kvarlåtenskapen kan fördelas enligt B:s testamente ska A:s efterarvingar få sin del av arvet. Utifrån tidigare beräknad kvotdel på 25 % innebär det att A:s efterarvingar ska dela på 150.000 kr (0,25 x 600.000 = 150.000). A:s arvingar ärver alltså inte exakt den summan som A lämnade efter sig, utan de ärver motsvarande kvotdel. Det innebär att A:s arvingar både kan få mer eller mindre än det som A efterlämnade beroende på ifall B:s bo har ökat eller minskat sedan A:s död.

Har vi rätt till något arv från vår moster?

Som syskonbarn till er moster tillhör ni de arvingar som är berättigade till efterarv om hennes efterlevande make ärvt er moster enligt den legala arvsordningen (3 kap. 2 § ÄB). Er mosters make är fri att testamentera över det han själv äger, men han kan inte testamentera bort den andel som han ärvt från er moster när det finns efterarvingar som är berättigade till efterarv.

Som syskonbarn till er moster är ni berättigade till efterarv och delar lika på det efterarv som skulle tillfallit er mor. Efterarvet beräknas i form av kvotdelar på samma sätt som i exemplet ovan och delas ut till er innan er mosters makes egna kvarlåtenskap kan fördelas utefter hans testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98501)