Har vi rätt att kräva att leasinggivaren erbjuder det bilmärke vi vill ha när vi ska ingå nytt avtal?

2020-07-03 i Avtal
FRÅGA
Privatleasade en ny Alfa Romeo av ett lokalt bilföretag. I juli/augusti går kontraktet ut. Under tiden som det har löpt har bilföretaget bytt ägare och de säljer inte längre Alfa Romeo. Vi la mycket pengar i kontantinsats för vi trodde det gynnade oss. Det har det inte alls gjort. Känns som att vi har blivit grundlurade. Bilen vi leasar kostade i nyskick 310 000. Vi betalade 190 000 kontant och har sedan levt i någon konstig värld där vi trott att vår insats skulle föras vidare till den nästa bil vilket det inte alls är. Nu erbjuder bilföretaget oss att byta in mot en Peugot vilket inte alls är vårt bilmärke. Vår tanke har hela tiden varit att vi ska byta till en annan Alfa modell. Banken som är tredje part säger nu att vi ska betala 100 000 kronor alternativt att vi får 24 månader på oss att betala resterande skuld.Vi var tydliga med att vi ville byta upp oss när det hade gått tre år. Men det alternativitet finns inte kvar när de har bytt bilmärke. Vad kan vi göra? Kan vi säga att bilföretaget har brutit mot Avtalslagen genom att inte tillhandahålla vad som har varit förväntan? Hade de inte haft Alfa Romeo hade vi inte köpt/leasat bilen, hur konstigt som helst tycker vi. De kan säkert tillgodose vårt önskemål men vill sannolikt sälja sitt eget märke. Har pratat med Alfa centralt och bilföretaget är fortfarande auktoriserad verkstad för bilmärket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga privatleasade ni en Alfa Romeo, kontraktet går ut månadsskiftet juli/augusti. Under leasingtiden har företaget bytt ägare och man säljer inte längre Alfa Romeo. Ni la mycket pengar i kontantinsats då ni trodde det gynnade er. Bilen kostade 310.000 kronor nypris och ni betalade 190.000 kronor i kontantinsats. Ni har levt i förhoppningen att kontantinsatsen skulle föras vidare till nästa bil, vilket inte är fallet. Bilföretaget erbjuder er nu att byta in mot en Peugeot, vilket ni inte vill. Er tanke har hela tiden varit att ni ska byta till en annan modell av Alfa Romeo. Ni var tydliga när ni ingick leasingavtalet att ni ville byta upp er efter tre år, vilket inte är möjligt när bilfirman nu bytt bilmärke. Du undrar om ni kan anföra att bilfirman brutit mot avtalslagen genom att inte tillhandahålla vad som var förväntat av er.

I ert fall styrs allting av vad som är avtalat er emellan i leasingavtalet. Står det att ni får ta med er kontantinsatsen in i nästa bil är det vad som är avtalat. Som jag tolkar det är så inte avtalat utan mer vad ni har förväntat er. Om det står i avtalet att ni vid leasingavtalets slut ska få byta upp er till en annan Alfa Romeo kan man argumentera utifrån att bilfirman brutit mot avtalet. Avtalsbrott föreligger om en part inte uppfyller det den genom avtalet förbundit sig att göra. Däremot är det inte ett avtalsbrott att bilfirman inte tillhandahåller vad ni förväntat er. Det finns en distinktion mellan förväntan och avtal.

I ert fall, utifrån såsom frågan är ställd, tolkar jag det som att det inte finns avtalat om byte till en nyare Alfa Romeo. Tvärtom löper leasingavtalet ut och ni är fria att antingen ingå ett nytt leasingavtal eller att låta bli. Tyvärr kan bilfirman inte hållas ansvarig för vad ni förväntat er om det inte avtalats om något det bryts mot. I ert fall torde valet stå mellan att antingen ingå ett nytt leasingavtal och välja en av de bilar som erbjuds er, eller att lösa ut bilen, sälja den och ingå ett nytt leasingavtal med en annan leasinggivare. Tyvärr är det inte ett avtalsbrott att era förväntningar inte uppfylls. Avtalsbrott föreligger endast om man inte uppfyller vad man förbundit sig att göra.

Sammanfattningsvis och utifrån de omständigheter du presenterar i frågan blir det svårt att argumentera för ett avtalsbrott. Om du vill anlita en av våra jurister för att gå igenom ert avtal och vad som finns avtalat er emellan är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89888)