Har vi rätt att få ut morbrors arv direkt eller måste vi vänta in vårt efterarv?

Min döda morbror hade inga barn. Min mamma var en av hans syskon, hon är också död. Vi är fyra kusiner som ska ärva vår morbror. Nu ska deras gemensamma hus säljas. Hans fru är i livet. Har inte vi rätt att få ut vårt arv när huset är sålt eller måste vi vänta tills frun är borta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och arv i Ärvdabalken (ÄB).

Först och främst ska en bodelning ha gjorts mellan din morbrors dödsbo och dennes efterlevande maka (9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Syftet med bodelningen är att makarnas gemensamma tillgångar ska delas lika mellan dem (9 kap. 5 § ÄktB). Det är endast giftorättsgods som är föremål för bodelning - alltså alla tillgångar som inte är enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller föreskrift om att det ska vara enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Allt makarna äger tillsammans är således giftorättsgods och vardera make ska erhålla 50 % var av tillgångarna. Om makarna exempelvis hade gemensamma tillgångar på 1 miljon ska då varje make erhålla 500 000 kr var. De hypotetiska 500 000 kr tillhör alltså din morbrors dödsbo och blir då föremål för arv tillsammans med hans eventuella enskilda egendom.

Efterarv

Just nu har den efterlevande makan morbrorns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Det innebär att makan inte har full äganderätt till egendomen och därmed inte kan testamentera bort morbrorns egendom. Morbrorns arvingar har rätt till viss kvotdel av den efterlevande makens totala egendom som motsvarar arvet efter morbrorn, alltså inte en specifik summa eller viss egendom (NJA 1995 s. 303). Arvingarna har alltså rätt till 50 % av den efterlevande makans egendom. Vad gäller en ökning av boets värde, tilläggs den normalt i summan och arvingarnas kvotdel påverkas inte (3 kap. 4 § ÄB). Om boets värde nu är 1.500 000 kr (till följd av ökning) så har alltså arvingarna som huvudregel rätt till 50 % av denna.

Vilka är arvingarna?

Er avlidna morbrors kvarlåtenskap fördelas till hans arvingar enligt arvsordningen. Om han inte har några barn, tilldelas arvet hennes föräldrar eller annars hennes syskon. Om även de är avlidna, så träder syskonbarnen in som arvingar och varje gren tar lika lott (ÄB 2 kap. 2 §). Förutsatt att alla dessa förutsättningar är uppfyllda, har du och dina syskon/kusiner rätt till hela kvarlåtenskapen efter er morbror.

Sammanfattning

I samband med att er morbror var gift har hennes efterlevande maka rätt till efterarv. Detta innebär att hon nu har morbrorns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Förutsatt att arvsordningen är uppfylld i tur och ordning, har ni fyra kusiner (tillsammans) rätt till 50 % av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen har ni rätt till först när även hon avlidit och är 1/4 var av dessa 50 % som var och en av er ärver. Arvskiftet (fördelningen) sker efter att bouppteckningen upprättats och det är då samtliga dödsbodelägare kallas - inklusive ni som arvingar. Därutöver har ni även rätt till morbrorns eventuella enskilda egendom som också delas i en fjärdedel till var och en av er. Du har vidare inte frågat angående arvet efter din moder och jag förutsätter därför att du redan tagit del av det arvet. I annat fall kan jag kort notera att bröstarvingar (barn) alltid har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns död.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”