Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?

FRÅGA
Min pappa avled nyss och var ogift men sambo. Lagfarten till deras hus står på sambon. För 6 år sedan gav han bort sin halva till henne i ett registrerat gåvobrev. De har inga gemensamma barn. Min pappa har 4 barn. Har vi någon rätt att ärva del av huset eller är det förverkat i och med att han har gett bort sin halva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att din pappa och hans sambo ägde en fastighet med 50 % var men att din pappa för 6 år sedan gav bort sina 50 % till sambon vilket gör att hon idag äger 100 % av bostaden. Din fråga är alltså om ni fyra barn har rätt att ärva någon del av huset.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Ni fyra barn är bröstarvingar och har rätt att ärva allt efter er pappa om han inte har ett testamente (2 kap 2 § ÄB). Sambon har ingen arvsrätt, utan ett testamente till sambons fördel. Allt som er pappa lämnar efter sig som är hans egendom, kvarlåtenskapen, ska delas upp mellan arvingarna.

Då er pappa gav bort huset till sambon är hela huset hennes egendom och huset kommer alltså inte att ingå i er pappas kvarlåtenskap. Gåvan verkar vara giltig då det finns ett registrerat gåvobrev. Ni fyra barn har alltså dessvärre ingen rätt till någon del av fastigheten på grund av gåvan utan sambon äger fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91294)