Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA
Vår far född i Makedonien 1936 ,uppväxt i Serbien. Invandrar t Sverige 1959. Gifter sej med svensk kvinna o får oss tre barn. Skiljer sej o gifter om sej med en kvinna av Makedonsk härkomst bosatt i Sverige o de får en son 1984. De äger ett hus tillsammans i Lazarevac, Serbien. Far upprättar testamente hos advokatbyrå i Lazarevac omkring 1988-1989. Testamentet förvaras där än idag . Far avlider 2018-11-07. På bouppteckningen presenteras kopia av testament som saknar underskrift av far men två vittnen har skrivit på kopian. Testamentet hävdar att yngste sonen ska ärva fars hälft av huset med tillhörande lösöre o o ev kontanter . Testamentet är skrivit på Serbiska o vår halvbror med mor har sagt vad som står i testamentet , vi har ej fått någon översättning. Vi har krävt att få se originalet o fått till svar att vi måste åka ner tillSerbien för att ta del av detta. Stämmer detta? Far hade dubbla medborgarskap bodde o arbetade i Sverige sedan 1959 fram tills han död, åkte ner till Serbien på semester . Har vi arvsrätt när det gäller hans tillgångar i Serbien? Vad skall vi göra för att komma vidare? Bouppteckningen är inte fullbordad pga detta o vår halvbror med mor säger o gör inget. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline

För att sammanfatta din fråga: du undrar ifall du och dina helsyskon har arvsrätt efter er far.

Svaret är: ja, ni har rätt till arvet efter er far. Oavsett om ni står med i testamentet eller inte, gäller fortfarande svenska regler i och med att er far var svensk medborgare. Enligt 1 § första stycket i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, gäller att, så länge en person är svensk medborgare tillämpas de svenska reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Vidare framgår av 3 kap 1 § i ÄB att barn har rätt till sin laglott. Laglotten innebär att ett barn alltid ärver minst 50 % av förälderns tillgångar i egenskap av just barn (bröstarvinge). I första hand bör ni Syskon alltså försöka se över testamentet genom att kontakta serbiska myndigheter - exempelvis den serbiska ambassaden.

Om det sedan visar sig i originalet att ni helsyskon faktiskt inte står med i testamentet, har ni ändå rätt till 50 % av er avlidna fars tillgångar, i enlighet med er laglott. Ni kan i sådant fall begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Syftet med jämkningen testamentet är att barnet kan göra gällande att hen vill få ut sin laglott. Laglotten, sin tur, är hälften av det barnet skulle ärva utan ett testamente enligt 7 kap. 1 § ÄB. Ex. Om er far har testamenterat bort 100% av sitt arv till de övriga syskonen, ska ni halvsyskon ändå få 50 % var av arvet. Laglotten är även oinskränkt vilket menas med att ni barn alltid kan begära laglotten genom att jämka testamentet.

Mitt första råd är därmed att kontakta serbiska myndigheter för att få reda på fler detaljer kring arvsfrågan. Ni kan även väcka talan i svensk domstol avseende testamentet och sedan använda domen från Sverige som bevismaterial för arvsfrågan framför serbiska myndigheter.

Lycka till!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89903)