Har vi avtalat om en inglasad balkong eller ej?

Vi köpte en nybyggd lägenhet från en stor entreprenör via deras mäklare. Avtalet vi signerade har ingen tydligt beskrivning av lägenheten men i den medföljande tekniska beskrivningen står det tydligt att lägenheten ska ha en inglasad balkong. Det finns inget i förhandsavtalet, upplåtelseavtal eller andra signerade dokument som motsäger detta och även i allt marknadsföringsmaterial framgår en inglasad balkong: magasinet, animeringar, bilder och även beskrivningen på entreprenörens hemsidan.

Vid inflyttningen upptäckte vi att balkongen inte är inglasad och skickade ett reklamationsbrev. Entreprenören svarade att marknadsföringsmaterial visar bara exempel på byggnadens utformning och att oavsett hur en köpare uppfattar det reserverar de sig för förändringar därför ingen åtgärd är aktuell.

Det är inte bara försäljningsmaterial som visar inglasad balkong men också den tekniska beskrivningen vi fick med avtalet. Detta är inte signerad och nämns inte i avtalet. Samma beskrivning fanns på deras hemsida t.o.m. dagen efter vi skickade reklamationen.

Har vi tillräckligt med den tekniska beskrivningen och allt marknadsföringsmaterial för att kräva inglasningen/ersättning från entreprenören? Hur kan vi gå vidare med reklamationen och vilket lag kan vi använda för att förstärka vår reklamation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som utgångspunkt gäller bostadsrättslagen när det är fråga om bostadsrättslägenhet. Dock ger lagen ingen ledning i ert fall varför det får utgås från vad som enligt allmänna avtalsrättsliga principer får anses vara avtalat. Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Avgörande i ert fall för huruvida balkongen ska vara inglasad eller ej är om det kan anses att ni avtalat om det. Utifrån hur din fråga är ställd är det dessvärre svårbedömt om så är fallet.

Det som talar till er fördel är att det i den tekniska beskrivningen står att balkongen ska vara inglasad och att beskrivningen även visar en inglasad balkong. Det som talar till er nackdel är att det inte finns uttryckt i något signerat dokument att balkongen faktiskt ska vara inglasad. Som jag förstår det utifrån din fråga har dock den tekniska beskrivningen bifogats med avtalet varför det går att argumentera för att den tekniska beskrivningen är en del av avtalet. Det som kan vara till er nackdel är eventuella friskrivningar i avtalet (om det exempelvis står att entreprenören friskriver sig från eventuellt marknadsföringsmaterial och att det endast är exempel på byggnadens utformning).

Då ni redan reklamerat och gjort gällande att ni anser att det avtalats om en inglasad balkong, medan er motpart är av motsatt åsikt, återstår det i slutändan för en domstol att avgöra vem som har rätt. Jag vill göra er uppmärksamma på att om ni anser att det avtalats om en inglasad balkong är det även ni som har bevisbördan för att det avtalats om det.

Det går tyvärr inte att ge ett närmre svar på er fråga utan att ha gått igenom avtal och övrigt material ni vill åberopa. Min rekommendation i ert fall är att ni bokar en tid med en jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan gå igenom avtalet och det material ni anser att är en del av avtalet. Juristen kan även företräda er i en eventuell tvist, alternativt avråda er från att gå vidare om förutsättningarna till framgång är små. Det kan bli kostsamt att förlora en tvisteprocess varför det är en god idé att få en jurists utlåtande innan ni går vidare.

Om ni är intresserade av att komma i kontakt med en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000