Har vårdnadshavare rätt att begränsa barnets umgänge med barnets syskon på grund av syskons religiösa tro?

2021-08-12 i Barnrätt
FRÅGA
Om man är myndig och har flyttat hemifrån men har en syster som är under 18 och fortfarande bor hemma hos vår mamma. Kan mamma förbjuda mig från att umgås med min syster? Om det krävs vissa skäl för att mamma ska få göra så, vilka är dem? I detta fallet är det för att jag och min mamma har olika religiösa tillstånd och mamma påstår då att mitt umgänge skadar min syster pga vår olika tro.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lag

I ditt fall blir föräldrabalkens (FB) 6 kap. tillämplig i och med att frågan rör vårdnadshavares ansvar och ett barns rätt att umgås med närstående.

Vårdnaden om ett barn har som regel förälder till barnet. Föräldern till barnet kan som utgångspunkt alltså likställas med vårdnadshavare. Barn ska ha vårdnadshavare fram tills dess att barnet fyllt 18 år (6 kap. 2 FB).

Barnets vårdnadshavare har rätt till flera saker i frågor som berör barnet. Vårdnadshavare har nämligen rätt (och skyldighet) att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Ju äldre och "mognare" barnet blir desto större hänsyn ska vårdnadshavare ta till barnets egna synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Härvid ska det tas i beaktande att barnets behov av umgänge med någon som står denne särskilt nära ska tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § FB).

Det innebär alltså att en stor avgörande faktor vid besvarandet av din fråga är dels hur gammal din syster är och dels också hennes behov av att få umgås med dig. En förälder har följaktligen rätt att bestämma mer över en 10-åring jämfört med en 17-åring samtidigt som hänsyn alltså måste tas till barnets behov av att umgås med en som står denne särskilt nära.

Förutom denna faktor bör hänsyn även tas till anledningen till att vårdnadshavare väljer att inte tillåta sitt barn att umgås med en viss person. En vårdnadshavare bör således kunna ha rätt att begränsa barnet att umgås med en person för att denna person sysslar med vissa olagliga aktiviteter.

Närmare om vad som gäller i ditt fall

Mot bakgrund av det anförda innebär det i ditt fall att som utgångspunkt ska din mamma tillåta dig att umgås med din syster; umgänget med ens syskon är vanligen något som envar är i behov av, särskilt i ung ålder. Är din syster dessutom i övre tonåren tyder det helt klart på att din syster ska ha rätt att umgås med dig. Detta bör rimligen dock inte kunna tas till intäkt för att din mamma inte skulle ha rätt att begränsa din syster dotter från att umgås med dig om fallet är sådan att du håller på med viss typ av kriminalitet. Men att din mamma inte låter din syster att umgås med dig endast på grund av din religiösa tillhörighet är troligtvis ett lagstridigt handlande från din mammas sida.

Sammanfattning

Att din min mamma inte tillåter din syster umgås med dig på grund av din religiösa tro kan inte anses väga tyngre än din systers rätt att få umgås med sin egna bror. Det innebär med andra ord att din mammas handlande genom att inte tillåta dig umgås med hennes bör enligt min mening anses strida mot lag.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?