Har tiden gått ut för klandertalan av testamente

2020-04-06 i Testamente
FRÅGA
Hej!Bakgrunden är en situation där det har befunnits finnas två testamenten efter att en person har gått bort. Den part som har fördel av det äldre testamentet har anlitat advokat som i augusti 2019 skickade ut båda testamentena till samtliga parter i båda testamentena.En förlikningsprocess pågår där man försöker finna en lösning som alla parter kan acceptera.Det har nu gått mer än sex månader sedan de båda testamentena skickades ut till samtliga parter. Enligt ÄB 14 kap 5 § så skall klandertalan väckas inom sex månader efter att arvinge delgivits testamente. Kan vi nu, i mars 2020, betrakta det som att tiden för klandertalan har gått ut?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om detta framgår mycket riktigt av Ärvdabalken (ÄB). Ja, rätten till klandertalan mot testamentena har gått ut, det är riktigt (14 kap. 5 § ÄB). Det som man kan klandra enligt paragrafen är fel i testamentets form, det vill säga krav på vittnen och dyl. som måste skriva under samt det sätt på vilket testamentet tillkommit (se 13 kap. ÄB). Det betyder alltså att ingen av er som är berörda har ansett att det är något fel på de båda testamentena i sig. Inga formfel eller att det inte gått till på rätt sätt. Konflikten rör istället vad som ska gälla enligt de båda testamentenas innehåll, vilket är en annan fråga.

Så ja, klandertalan kan inte längre göras.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2687)
2020-12-04 Juridisk rådgivning inom arvsrätt
2020-12-04 Är testamentet fortfarande giltigt?
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?

Alla besvarade frågor (86931)