Har tiden från mottagandet av gåvan betydelse vid förskott på arv?

2017-09-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Har tiden från att man fått en gåva av en förälder fram till att denne går bort, någon betydelse för om gåvan ska anses vara en gåva eller ett förskott på arv?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv hittar du i 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken.

Det är inte tiden som avgör om gåvan ska anses vara en gåva eller ett förskott på arv. Alltså har tiden ingen betydelse.

Gåvan du får från din förälder ska ses som ett förskott på arv om det inte bestämts att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arv. Ett sätt att uttrycka denna vilja hade varit att din förälder skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arv.

Om det är så att du fått motta gåvan utan ett gåvobrev, så kan din förälder i efterhand upprätta ett testamente där de anger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om detta inte görs så kommer gåvan att räknas som förskott på arv och avräknas från arvet efter din förälder.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?