Har testamentstagare rätt att få ut sitt arv direkt?

Hej. Jag har en fråga. Två äldre syskon äger en fastighet gemensamt, den ena syskonet avlider. Syskonet som lever har varit gift vid två tillfällen, vid första tillfället får han 4 barn, vid andra tillfället får han 3 barn med sin avlidna makas syster. Syskonet som avlider har inga barn, men har testamentera sin del till de 4 förstfödda barnen. Det ska bli en bodelning om cirka 14 dagar, hur fördelas fastigheten mellan de överlevande barnen? Kan de 4 barnen och som via testamentet ärvt varsin del, kräva att få ut sin del innan den kvarvarande syskonet (alltså deras fader) avlidit, eller hur fördelas boet. Får jag som svärson till ett av de 7 barnen närvara vid bouppteckningen? Mvh.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag att se till Ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser.

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att det avlidna syskonet inte var gift när personen avled. Skulle det dock finnas en make till det avlidna syskonet, så har den personen rätt till en viss del av arvet (3 kap 1 § ÄB). Jag kommer också att utgå ifrån att de båda syskonen ägde lika stor del av fastigheten när jag beräknar hur fastigheten ska fördelas mellan barnen.

Jag kommer att inleda med att besvara frågorna kring hur arvet mellan syskonbarnen fördelas. Jag kommer därefter att svara på din fråga angående vem som får närvara vid en bouppteckning.

Kan syskonbarnen kräva sina delar direkt?
De enda som kan tänkas ha företräde framför ett testamente är barn och make till den avlidne. Du har i din fråga nämnt att det avlidna syskonet inte har några barn och jag förutsätter att denne inte heller hade någon make. Därför finns det ingen som har företräde framför testamentet. Detta innebär att de syskonbarn som man har testamenterat till har rätt att få ut sitt arv enligt testamentet. Det finns inga regler som skulle tvinga syskonbarnen att vänta med att kräva ut sina andelar.

Hur fördelas fastigheten mellan barnen?
Det avlidna syskonets del kommer alltså att fördelas på de fyra barnen så som det stod i testamentet. När det andra syskonet avlider kommer dennes del av fastigheten att fördelas på alla sju barn. Detta innebär att om syskonen ägda halva fastigheten var, så kommer barn 1, 2, 3 och 4 att få ut cirka 19,5 % (12,5 % + 7 %) var av fastighetens totala värde, och barn 5, 6 och 7 kommer att få ut cirka 7 % var. Jag förtydligar min uträkning här nedan. (2 kap 2 § andra stycket ÄB).

Det avlidna syskonet (A) får 50% utav fastigheten. Dessa ska fördelas på de fyra syskonbarnen som personen har testamenterat till. 50/4 ger oss ca 12,5% efter A.

Det kvarvarande syskonet (B) får också 50% utav fastigheten. Dessa ska dock fördelas på alla sju barnen till B (vid dennes död), det vill säga 50/7 ger oss ca 7% efter B.

Barn 1, 2, 3 och 4 ska alltså få arv efter både A och B, dvs. 12,5% + 7% = 19,5%.

Barn 5, 6 och 7 ska endast få arv efter B, dvs. 7% var.

Vem får närvara vid bouppteckningen?
Som utgångspunkt är det dödsbodelägarna samt den avlidnes efterlevande make eller sambo närvara vid bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). I kategorin dödsbodelägare ingår arvingar och testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Så länge ingen av de ovan nämnda motsätter sig att du deltar vid bouppteckningen så finns det inga regler som förbjuder detta.

Sammanfattning
De fyra syskonbarnen som är testamentstagare kommer alltså att kunna få ut sina delar direkt.

Det avlidna syskonets andel av fastigheten kommer att delas på fyra, och vid det andra syskonets död så kommer dennes del av fastigheten delas på sju.

Det finns inget i lag som hindrar dig från att delta vid bouppteckningen, men jag råder dig att dubbelkolla detta med andra inblandade.


Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Om det är något mer du undrar över så får du gärna kommentera här nedan, så besvarar jag din kommentar så snart jag kan. Du är också välkommen att ställa en ny fråga, eller ta kontakt med våra jurister.

Vänligen,David EkenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning